Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-07

AegirBio: Angående SVT:s inslag om Aegirbio och misstänkta i momsbedrägerihärva

Styrelsen för Aegirbio AB vill ge följande kommentarer och klarlägganden till uppgifterna i SVT:

Kommentar angående fraktbolaget:

Vår distributör har tecknat avtal med ett logistikbolag för distribution av våra produkter till Asien. Aegirbio har inte varit inblandat i tecknandet av detta avtal. I somras blev Aegirbio kontaktade av en journalist som upplyste oss om att logistikbolaget var ägt av personer som varit föremål för utredning kring momsbedrägeri. Vi tog omgående kontakt med distributören och krävde en förklaring. Bolaget hade varit ett tomt bolag som i mitten av april köptes av två personer, de som idag driver bolaget.

Vi krävde att få avtalet oss tillsänt och fick också detta omgående. Vidare gjorde vi bakgrundskontroll på de personer som för närvarande driver transportbolaget och kunde konstatera att de avslutat sina anställningar på större bolag och startat eget. Distributören hade arbetat med dessa två personer under pandemin då de var anställda på andra ställen och gick i godo för dessa.

Vi drev även frågan kring eventuell ytterligare involvering i logistikbolaget och fick svaret att kontakten varit en mindre underleverantör till distributionsbolagets ägare under pandemin samt är misstänkt men ej fälld för något brott. Detta kontrollerades också.

Efter dessa kontroller var vår bedömning att distributören och logistikbolaget inte var inblandade. Den nya information som idag har kommit till vår kännedom angående bolagsföreträdaren och dennes ytterligare kontakter föranleder oss givetvis till att själva dra igång en utredning för att säkerställa att allt gått korrekt till.

Kommentar angående den riktade emissionen:

Aegirbio har via ett emissionsbolag genomfört en riktad emission. Vid riktade emissioner är det praxis att dessa gör en bakgrundskontroll via kontrolltjänsten Know Your Customer, KYC. Vi har själva inte haft direkt kontakt med det utpekade bolaget utan det har gått via andra investerare och emissionsbolaget. Detta är normalt förfarande. Vi har således följt det regelverk som gäller för oss som bolag i samband med emissioner.

Vi vill betona att vi inte har tecknat några avtal direkt med de utpekade personerna och har följt gällande regelverk. Vi vill även framhålla att Aegirbio arbetar med fysiska produkter som exporteras, det vill säga inte momsbeläggs i Sverige. Aegirbio tar bestämt avstånt från kriminell verksamhet och vill inte på något sätt förknippas med sådan eller personer involverade i sådan verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB
Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706 791 878

Författare Cision