Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-24

AegirBio har fått godkännande från det anmälda organet (Notified Body) att förlänga hållbarheten för sitt Covid-19-antigentest

AegirBio har fått formellt godkännande från det anmälda organet på sin begäran om att förlänga hållbarheten för sitt Covid-19-antigentest. Godkännandet baseras på stabilitetsdata i realtid som visar att produkten kan lagras i 24 månader med samma prestanda. Detta innebär att dagens lager om drygt en million tester har hållbarhet till sommaren 2023.

"Den förlängda utgångsdatumet ger oss tid att fortsätta arbeta med etablerade och nya kontakter inom områden som vi vet är känsliga för utbrott på grund av låg vaccination samt utöka direktförsäljningen genom att använda befintliga och nya försäljningskanaler," säger Dr Bradley Messmer, VD för AegirBio

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-24 16:58 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: ir@AegirBio.com

Författare Cision