Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Aerowash: Kvartalsrapport för första kvartalet 2020

Kvartal 1, 2020

Kvartal 1, 2020 i sammandrag.

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 16 156 Kkr (3 697 Kkr).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 2 658 Kkr (-1 222 Kkr).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 337 Kkr (-1 320
Kkr).

· Resultat efter skatt uppgick till 2 329 Kkr (-1 320 Kkr).
· Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (-0,27 kr).
· Likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 473 Kkr (3 317
Kkr).

· Eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 13 669 Kkr (17 698
Kkr).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Bolaget skeppar fyra stycken AW 12 till U.S. Aviation, bolagets
amerikanska distributör.

· Bolaget tecknar en ny avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation
Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic
Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc
("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD. Den ny LOIn löper till
den 31 maj 2020.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Bolaget förlänger ovan angiven LOI till och med den 31 oktober
2020.

VD-ord

Första kvartalet 2020 blev det starkaste i bolagets historia.
Omsättningen i kvartalet översteg 16 MSEK (den totala årsomsättningen
för 2019 var 10,9 MSEK) och rörelseresultatet för perioden uppgick
till knappt 2,7 MSEK (vilket innebär en rörelsemarginal på drygt
16%). Omsättningen och resultatet är till största delen hänförliga
till leveransen av fyra AW 12 till USA och visar på en mycket lönsam
underliggande affär, som det dessutom går att ytterligare förbättra
och förfina i takt med att verksamheten skalas upp.

När jag skrev det förra VD-ordet i februari (innan Coronakrisen) så
var planen att vi skulle driftsätta systemen hos amerikanska Delta nu
under våren. På grund av Coronan har detta dock inte varit möjligt.
Enligt de indikationer vi fått så planeras det nu för driftsättning
under slutet av maj och början av juni.

Trots Coronakrisen finns det positiva marknadsutsikter för Aerowash
eftersom vi erbjuder stora kostnads- och miljöbesparingar för
flygbolagen. Och även fast den totala trafikvolymen har krympt
jämfört med innan Coronakrisen och återhämtningen sannolikt tar flera
år, så är vårt nischsegment nästan obearbetat. Flygplanen behöver
fortfarande tvättas. Därtill är segmenten frakt och militär inte
påverkade i samma utsträckning av Coronan.

Under första kvartalet påbörjades produktion av ytterligare fyra
stycken AW 12. Två av dessa system kommer att vara färdigställda
under juni månad, och två kommer att vara färdiga efter sommaren. På
balansräkningen för första kvartalet kan man se att vi ökat våra
lagertillgångar med cirka 4,3 MSEK jämfört med samma period förra
året.

Samarbetet med US Aviation Services är - trots de utmaningar som
Coronaviruset medför - mycket bra. Vi jobbar nu mot att
bolagstransaktionen ska vara genomförd före sista oktober i år. U.S.
Aviation Services VD Steve Novak säger:

"U.S. Aviation Services is fully committed to the Aerowash LOI process
and we look forward to the next months to complete the transaction.
In the meanwhile, U.S. Aviation and Aerowash will continue to work
jointly with the marketing and introduction of the Aerowash units to
operations in the USA. We have a very positive outlook towards our
shared success."

Genom de ansträngningar som gjorts de senaste åren så är Aerowash idag
bättre positionerat än någonsin tidigare. De omställningar
flygindustrin tvingas göra till följd av pandemin kommer att skapa
ett större tryck på effektivisering och automation av
underhållskedjan. Aerowash kommer därför att gå ut som en vinnare ur
denna kris.

Stockholm den 14 maj 2020

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com (niklas.adler@aerowash.se)
www.aerowash.com (http://www.aerowash.se)

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt
av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av
automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till
60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång
vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aerowash/r/kvartalsrapport-for-forsta-kvartal...
https://mb.cision.com/Main/15164/3112026/1247756.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.