Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-05

AFA Försäkring: Ny rapport om unga i arbetslivet

Pressmeddelande 5 oktober:

I den nya rapporten Unga i arbetslivet - långvarig sjukfrånvaro och
allvarliga arbetsolycksfall jämför AFA Försäkring unga i åldrarna
16-29 år och övriga arbetsmarknaden när det gäller sjukfrånvaro och
arbetsskador.

På arbetsmarknaden är unga nybörjare och har en sämre riskmedvetenhet.
Därför kan de i vissa fall vara mer utsatta för arbetsolyckor. I maj
tidigare i år presenterade AFA Försäkring en rapport om
arbetso¬lycksfall bland unga inom industrin och byggbranschen. Där
konstaterades att unga har högre risk för vissa typer av
arbetsolycksfall än äldre. Detta väckte ett intresse för ytterligare
fördjupning i statistiken över unga i arbetslivet.

- Unga är en viktig grupp på arbetsmarknaden och därför redovisar vi
nu aktuell statistik över arbetsolycksfall bland unga på hela
arbetsmarknaden och inte bara inom industrin och byggbranschen. I den
nya rapporten finns även sjukskrivningar med, säger Mats Åhlgren,
statistiker på AFA Försäkring som tillsammans med kollegan Andreas Ek
presenterar rapporten den 5 oktober.

- Unga är generellt friskare och mer sällan långvarigt sjukskrivna än
äldre, men i dagens debatt talas det ofta om den psykiska ohälsan
bland unga. Därför tittar vi i denna rapport bland annat närmare på
utvecklingen för långa sjukskrivningar med psykisk diagnos, säger
Andreas Ek.

Trend kring psykiska diagnoser bland unga bruten

De tre diagnosgrupperna förstämningssyndrom, reaktion på svår stress
och ångestsyndrom står sammantaget för omkring 90 procent av alla
långa sjukfall med psykisk diagnos. I gruppen unga är psykiska
diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro.

- Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över
tid, men en intressant sak är att den trenden och utvecklingen nu
tycks vara bruten, säger Andreas Ek.

Unga i åldersgruppen 16-29 år har en lägre risk att bli långvarigt
sjukskriven jämfört med åldersgruppen 30-64 år. När det gäller
psykiska diagnoser har unga en högre andel ångestsyndrom och en lägre
andel reaktion på svår stress jämfört med åldersgruppen 30-64 år.
Andelen reaktion på svår stress har däremot ökat över tid för båda
åldersgrupperna.

Yrkesgrupper där unga har en överrisk

Några yrkesgrupper som utmärker sig är bygg och industri bland unga
män och försäljning inom handel och restaurang och storkök bland unga
kvinnor.

- Deras skaderisk är högre eller likvärdig med dem i den äldre
gruppen. Generellt annars är att de yngre har en lägre risk för
allvarliga skador än de som är i åldersgruppen 30-64 år, säger Mats
Åhlgren.

Unga oftare utsatta för rån än äldre

Rån är den händelse som yngre drabbas av i högre utsträckning än
äldre. För unga kvinnor sker 75 procent av rånen i yrkesgruppen
försäljare inom handel, medan 11 procent är inom
restaurangverksamhet. För män sker 62 procent av rånen i gruppen
försäljare inom handel.

- Statistiken visar att unga oftare är utsatta för rån än äldre. Hot
och våld är något vi vill fördjupa oss i ytterligare. Därför planerar
vi att ta fram en rapport om detta som kommer att presenteras i
början av december i år, säger Mats Åhlgren.

Vill förebygga arbetsskador - därför sprids rapporterna

- Genom att sprida rapporter som utgår från vår skadedatabas hoppas vi
kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa,
säger Andreas Ek.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas
tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i
rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra
stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten om unga i arbetslivet
är den tredje delrapporten som presenteras under 2018.

Rapport och dokumentation från presentationen
Presentationen av rapporten filmas och kommer tillsammans med referat
och dokumentation från seminariet att publiceras på afaforsakring.se
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/ny-rapport-unga-i-arbe...)
i efterhand.

Rapporten finns att ladda ner på afaforsakring.se
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/dokument/).

Kontakt:
Mats Åhlgren, statistiker, AFA Försäkring: 08-696 45 61
mats.ahlgren@afaforsakring.se

Andreas Ek, statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76,
andreas.ek@afaforsakring.se

Linda Harling, kommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/ny-rapport-om-unga-i-arbetsli...
http://mb.cision.com/Main/402/2627203/921384.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.