Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-20

Affärsvärlden: Köp Hakon Invest/Ica-gruppen och Intrum Justitia

(Nyheten sändes för första gången på tisdagskvällen)

(SIX) Affärsvärlden rekommenderar köp av Hakon Invests och
Intrum Justitias aktier i den senaste utgåvan av tidningen.
Samtidigt rekommenderar tidningen avvakta för Lagercrantz och
sälj för Assa Abloy.

Förra veckans storaffär i dagligvaruettan Ica skapar en
attraktiv aktie i Hakon Invest, som kommer att byta namn till
Ica-gruppen. Det tidigare cirkel- eller om man så vill
ask-i-ask-ägandet kring Ica där olika delar av rörelsen äger
andelar i andra delar slopas och en extra bonus blir enligt
Affärsvärlden det faktum att de många småbolagen i portföljen nu
tycks vara till salu.

Ica omsätter i storleksordningen 100 miljarder kronor.
Nettoresultatet snedvrids av flera år gammal skatteplanering som
gått snett men den som tittar på rörelsemarginalen ser att den
förbättrades till 3,6 procent under 2012, från 3,3 procent året
innan. Rörelsemarginalen för koncernen stiger 2013 till kanske
3,8 procent, spår Affärsvärlden och skulle Ica värderas till
konkurrenten Axfords värdering på 10,3 gånger årets
rörelseresultat skulle värderingen uppgå till 40,5 miljarder
kronor. Värderingen på börsen är, vid kursen 165 kronor per
Hakon-aktie, 27 miljarder. Med ett p/e-tal på 10,7 på årets
beräknade vinst är bolaget påtagligt billigare än inte bara
Axfood utan också jämfört med ett europeiskt branschsnitt,
fastslår tidningen.

På nedsidan tar Affärsvärlden upp årets uteblivna utdelning
och faktumet att den kommande nyemission som ska finansiera
utköpet av den förre nederländska storägaren Royal Ahold.
Affärsvärlden spår att emissionsvillkoren blir en ny aktie på
fem gamla till kursen 100 till 120 kronor.

Om Ica i kraft av sin nyvunna frihet bara når upp till sina
gamla målsättningar om en rörelsemarginal kring 3,5 procent är
aktien fortsatt köpvärd, skriver Affärsvärlden och sätter en
riktkurs är 180 kronor på ett års sikt.

Intrum Justitia får upprepad köprekommendation av
Affärsvärlden, trots en stark kursutveckling. Rekordköp av
avskrivna fordringar talar för starka år framöver.

Bokslutskommunikén för 2012 överraskade marknaden positivt
och blåste bort konjunkturtvivlet som eventuellt fanns rörande
Intrum, skriver Affärsvärlden.

Det är främst inom affärsområdet avskrivna fordringar som
potentialen för positiva överraskningar är störst under de
kommande åren, och marginalerna på denna typ av rörelse är
lysande med en rörelsemarginal för 2012 på nästan 50 procent. I
nuläget har Intrum en skuldsättningsgrad på 107 procent, målet
är att den inte ska överstiga 150 procent. Givet hur situationen
ser ut i Europa är det troligt att förvärven av avskrivna
fordringar fortsätter i god takt även under 2013.

Intrum Justitia-aktien handlas över sitt historiska snitt på
p/e 12,5, men med tanke på stabiliteten och resultattrenden med
potential för positiva överraskningar känns det inte fel att
Intrum Justitia förtjänar ett visst premium mot historiken. Med
ett starkt momentum i både aktien och resultat är det fel att
hoppa av för tidigt, skriver Affärsvärlden ser aktien som
fortsatt köpvärd upp till kursnivån 130 kronor.

Lagercrantz fortsätter att överraska resultatmässigt och
Affärsvärlden ser att förvärvsstrategin har fungerat bra.

I genomsnitt betalade Lagercrantz omkring 1 krona för varje
förvärvad försäljningskrona i de nya bolagen under årets första
nio månader. De förvärvade bolagen hade då rörelsemarginaler på
i genomsnitt 15 procent. Det indikerar ett p/e-tal på drygt 8.
Med en låneränta på cirka 4 procent ger det en kraftig ökning av
vinst per aktie för koncernen. Tidningens bedömning är att
bolaget har ett kvarvarande förvärvsutrymme på 200 miljoner
kronor. Med samma matematik skulle det kunna lyfta vinsten per
aktie med ytterligare 10 procent inom ett år. Men Affärsvärlden
sammantagna bedömning är ändå att aktien nu känns fullvärderad
och tar en andhämtningspaus.

Ett bra bolag är inte alltid en bra aktie. Den gamla devisen
passar bra in på a Assa Abloy, anser Affärsvärlden. Assa Abloy
har gjort det mesta rätt och aktien handlas till ny rekordkurs.
Men lägre organisk tillväxt och hög värdering oroar. Dags att
säkra hem vinsten, råder Affärsvärlden.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.