Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-28

AFRY avyttrar verksamheten i Ryssland

AFRY har tecknat ett avtal om att avyttra sitt ryska dotterbolag till den lokala ledningen.

Avyttringen är ett led av AFRYs tidigare kommunicerade beslut att initiera exit från den ryska marknaden. Den lokala ledningens övertagande av AFRYs ryska verksamhet säkerställer en bra lösning för både anställda och kunder.

Avyttringen förväntas vara slutförd under fjärde kvartalet 2022 och därefter kommer den ryska verksamheten att verka under ett annat varumärke. Slutförandet av avyttringen är villkorad av regulatoriska tillstånd.

Verksamheten i Ryssland står för mindre än 1% av AFRYs totala omsättning. Det ryska dotterbolaget har för närvarande cirka 125 anställda i Ryssland.

Den ekonomiska effekten av avyttringen kommer att uppgå till cirka 60 Mkr i nettoresultat. Avyttringen påverkar inte EBITA exkl. jämförelsestörande poster.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, kommunikationsdirektör

+46 70 292 68 26

AFRY AB (publ.)

Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com

Författare Cision