Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-30

AFRY: Förändring i antal aktier och röster

Det tredje tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2018 har genomförts under september 2021. Genom konverteringen har antalet B-aktier och röster ökat med 75 013 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 109 536 225 B-aktier:      109 611 238
S:a aktier: 113 826 561 S:a aktier: 113 901 574
S:a röster: 152 439 585 S:a röster: 152 514 598

Vänligen notera att Bolagsverkets uppgift om antal aktier och röster i bolaget inkluderar en pågående och inte ännu verkställd minskning av aktiekapitalet.

Corporate Communication
AFRY AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 september 2021 kl. 14:00.

AFRY AB (publ.)

Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com

Författare Cision