Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-28

AFRY: Förtydligande kring negativ påverkan på nettoresultatet i förbindelse med avyttring av verksamhet i Ryssland

AFRY avyttrar verksamheten i Ryssland. AFRY har tecknat ett avtal om att avyttra sitt ryska dotterbolag till den lokala ledningen.

Avyttringen är ett led av AFRYs tidigare kommunicerade beslut att initiera exit från den ryska marknaden. Den lokala ledningens övertagande av AFRYs ryska verksamhet säkerställer en bra lösning för både anställda och kunder.

Avyttringen förväntas vara slutförd under fjärde kvartalet 2022 och därefter kommer den ryska verksamheten att verka under ett annat varumärke. Slutförandet av avyttringen är villkorad av regulatoriska tillstånd.

Verksamheten i Ryssland står för mindre än 1% av AFRYs totala omsättning. Det ryska dotterbolaget har för närvarande cirka 125 anställda i Ryssland.

Avyttringen kommer att påverka nettoresultatet negativt med cirka 60 Mkr. Avyttringen påverkar inte EBITA exkl. jämförelsestörande poster.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, kommunikationsdirektör

+46 70 (http://tel:+46%2010%20505%2056%2079)292 68 26
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Författare Cision