Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

AGES: AGES Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen var 238 MSEK (277)
· Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill och immateriella
tillgångar uppgick till 5 MSEK (15)

· Rörelseresultat efter nedskrivning av goodwill och immateriella
tillgångar uppgick till -145 MSEK (15)

· Resultat före skatt uppgick till -147 MSEK (13)
· Resultat efter skatt uppgick till -147 MSEK (8)
· Resultat per aktie var -20,85 SEK (1,10)
· Nedskrivning av goodwill om totalt ca 150 Mkr vilket påverkar
resultat och balansomslutning men inte kassaflöde.

Helåret

· Nettoomsättningen var 1002 MSEK (1099)
· Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill och immateriella
tillgångar uppgick till 35 MSEK (57)

· Rörelseresultat efter nedskrivning av goodwill och immateriella
tillgångar uppgick till -115 MSEK (57)

· Resultat före skatt uppgick till -123 MSEK (49)
· Resultat efter skatt uppgick till -127 MSEK (37)
· Resultat per aktie var -18,00 SEK (5,30)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Den konjunkturavmattning vi noterade under sommaren och hösten
dämpades under årets sista månader och vi ser en mer stabil och
balanserad efterfrågan men på en ny lägre nivå.

Under kvartalet har koncernen fortsatt arbetet med det
besparingsprogram som initierades under sensommaren. Programmet
följer plan och kommer fortgå under 2020. Som tidigare kommunicerats
väntas åtgärderna steg för steg ge effekt under 2020. Väl genomfört
ger det AGES en effektivare organisation och bättre kostnadskontroll
vilket är en fördel när konjunkturen stärks igen.

Vi fortsätter att investera i våra processer och vi kan glädjande
konstatera att årets fokuserade arbete inom marknad,
leveransprecision och kvalitetsförbättringar har lagt en bättre
stabilare grund för AGES.

Moderniseringen av pressgjuteriet i Unnaryd fortsätter och vi
konstaterar att vi under kvartalet fått förnyat förtroende hos några
av våra större kunder vilket resulterat i ett antal nya större
kontrakt vilket visar att vi är på rätt väg. Kontraktsperioden för
dessa är med start i mindre skala 2021 och väntas produceras i
fullvolym 2023.

Inom de skärande enheterna har ett antal större kontrakt säkrats för
leveranser till en nyutvecklad drivlina inom lastbilsmarknaden.

Leveranser beräknas starta i mindre skala 2021 med beräknad fullvolym
2023.

Det ligger i strategin att hitta nya marknadsområden för AGES. Inom
pressgjutning startar vi vårt första projekt med en ny gjutteknik, så
kallad rheocasting. Marknaden är elektronikindustrin och första
leverans väntas under Q1 2020. Ordervärdet är i nuläget inte stort
men det ger oss möjlighet att tillsammans med kund utveckla och
anpassa produkter inom ett mycket intressant område.

Hållbarhet är och kommer bli en viktigare del i AGES framtida
utveckling. AGES har startat arbetet med att ta nästa steg i sin
hållbarhetsstrategi vilken kommer rulla igång under första delen av
2020. Som en del i detta arbete har AGES under året fokuserat kring
personalutveckling genom vårt program AGES Academy. Programmets steg
1 avslutades i december och kommer nu vara en rullande del inom
koncernen. Rätt kompetens och effektiv organisation är en
förutsättning för att hantera framtiden oavsett utmaningar.

Framtida utveckling

Under året har vi genomfört stora förbättringar i våra enheter genom
dels investeringar och kompetenshöjande åtgärder. Våra enheter
levererar bra kvalité och i tid. Nödvändiga certifieringar för
leverans mot fordonsindustrin har säkrats och vi kan nu fokusera
ytterligare på marknadsarbetet, nya affärer och förbättrad lönsamhet.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 14.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår
till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag ca 550 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier
Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified
Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8
684 211 10.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ages/r/ages-bokslutskommunike-2019,c3027687
https://mb.cision.com/Main/9847/3027687/1188294.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.