Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

AGES: AGES Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Delårsperioden

· Nettoomsättningen var 290 MSEK (311)

· Resultat före skatt uppgick till 18 MSEK (24)

· Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (19)

· Resultat per aktie var 2,00 SEK (2,70)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Arbetet med investeringar och rationaliseringar inom verksamheten har
fortsatt enligt plan

Inom pressgjutningsverksamheten har produktionen i Unnaryd historiskt
varit uppdelad med pressgjutning i en fabrik och maskinbearbetning i
en fabrik. Vi skapar nu ett rationaliserat flöde för våra
högvolymprodukter och flyttar succesivt delar av maskinbearbetningen
till samma fabrik som pressgjutningen. De första automatiserade
maskinbearbetningscellerna installeras under maj. Som en del i detta,
har vi under kvartalet påbörjat en legal integrering av de juridiska
enheterna i Unnaryd vilket möjliggör gemensamt affärssystem,
administration, rationalisering och ger en tydlighet och enkelhet.

Utbyggnaden av pressgjuteriet i Kulltorp pågår enligt plan och
beräknas vara klar under senhösten.

Under perioden har vi beslutat att påbörja investeringar inom ny
gjutteknik, rheocasting, som en del i utvecklingen av nya
affärsmöjligheter inom hybrid och elektrifiering.

Inom områdena skärande maskinbearbetning, svetsning och montering
fokuseras investeringar framför allt i utveckling av kvalitetssystem
och processtyrning. Marknadens krav på mycket hög leveransprecision
och felfria leveranser är tydliga och kommer så vara framöver. Som en
del i det startade vi i februari ett koncerngemensamt program
gällande struktur och styrning avseende våra interna processer för
att så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt bättre kunna fördela
och delge mest effektiva arbetssättet i koncernens bolag.

Marknadsinvesteringarna vi gör inom exporten har under perioden
resulterat i ett nytt kontrakt inom pressgjutningen avseende
motordelar för personbilar. Vi har också kontrakterat avtal om
leveranser utanför fordonsindustrin.

Marknaden totalt inom branschen är utjämnad och ej längre stigande. Vi
såg i början av året att vissa områden, bland annat försäljning av
komponenter till dieselmotorer, minskade kraftigare än våra kunder
förutspådde. Det tillsammans med rationaliseringsinvesteringar,
gjorde att vi agerade omgående med varsel i Unnarydsenheten för att
anpassa kostnadsnivåerna. Vi följer marknaden på kort och lång sikt
och agerar utefter behov. Generellt ser vi att konjunkturen ser något
vikande ut under hösten.

Arbetet med AGES varumärke och AGES som arbetsgivarare har resulterat
i 120 utbildade AGES Ambassadörer vilka kommer diplomeras under maj,
Att vara AGES Ambassadör innebär att vi genom utbildning och
kommunikation delar och förmedlar våra grundvärderingar och får en
"spridningseffekt" i koncernen. AGES Academy vilket är vårt
utbildningsprogram fokuserar på enskilda områden, personer eller
grupper och där har vi idag ett flertal program igång.

Framtida utveckling

Vi följer marknadens rörelser och prognoser nogsamt och agerar och
anpassar oss utefter rådande läge. Investeringar i
marknadsorganisation, ny teknik och personal fortskrider och är en
viktig del i att bygga AGES för långsiktig stabilitet, tillväxt och
lönsamhet. Ombyggnaden av "mind-set" mot ett kund fokuserat AGES ger,
och är en förutsättning för oss att vara en stark spelare i
konkurrensen. Vi ser resultat i form av nya kontrakt och förtroende
från både nya och gamla kunder. Konjunkturen anpassar vi oss till,
framtiden arbetar vi för.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri A

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår
till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag 600 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier
under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova
Fondkommisson AB, info@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ages/r/ages-delarsrapport-1-januari---31-mars...
https://mb.cision.com/Main/9847/2805340/1038757.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.