Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

AGES: AGES Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Delårsperiod

· Nettoomsättningen var 243 MSEK (290)
· Resultat före skatt uppgick till 11 MSEK (18)
· Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (14)
· Resultat per aktie var 1,20 SEK (2,00)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Det första kvartalet 2020 startade i stort enligt de prognoser vi såg
före årsskiftet. Åtgärderna vi vidtog under hösten 2019 gav effekt
under Q1.

Försäljningen för första kvartalet landade på 243 MSK med ett
rörelseresultat om 13 MSK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,4
%.

Under större delen av första kvartalet bedrevs den operativa
verksamheten utan störningar och efterfrågan på koncernens produkter
var relativt oförändrad. I slutet av perioden, månadsskiftet
februari/mars började osäkerheten på grund av utvecklingen av Covid
-19. Flertalet av AGES största kunder beslutade stänga ner sin
produktion under senare delarna av mars. Det ledde till att vi den
20 mars beslutade vidta åtgärder och anpassa verksamheten genom både
temporär och mer lång-siktig minskning av personalstyrkan. Åtgärderna
omfattade i huvudsak kortsiktig permittering med hjälp av statliga
stödinsatser, men även ett sammanlagt varsel om uppsägning av ca 50
medarbetare.

Framtida utveckling

Vi kan i dagsläget inte lämna prognoser för framtiden på grund av
rådande omständigheter. Förändringar som ger resultat i orderingång
är beroende av den globala åter-hämtningen och det finns en stor
oförutsägbarhet kring när våra kunder kan återstarta sina
verksamheter och i vilken omfattning. I skrivande stund har ett
flertal av våra kunder påbörjat återstart av produktionen.

Det grundläggande marknadsarbetet fortgår och vi följer vår
strategiskt långsiktiga plan att förflytta fokus från produktion till
fokus på marknad och kompetens. Även våra strategier att utveckla
andra kundsegment ligger kvar. Under första kvartalet genomförde vi
hållbarhetsundersökningar hos kunder, leverantörer och medarbetare,
ett arbete som kommer att fortsätta framåt. Vi kan också konstatera
att arbetet med att förstärka AGES som varumärke och AGES som
arbetsgivare har gett goda resultat.

Vi känner stor ödmjukhet inför det faktum att vi alla befinner oss i
ett exceptionellt och osäkert läge globalt - vi följer nogsamt
utvecklingen och har därtill beredskap för full leveranskapacitet
inför den dag då våra kunders verksamheter återgår till ett mer
normalt läge.

Halmstad maj 2020

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag
ca 550 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier
Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified
Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8
684 211 10.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ages/r/ages-delarsrapport-1-januari---31-mars...
https://mb.cision.com/Main/9847/3082102/1241921.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.