Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

ahaWorld: ahaWorlds styrelse kvittar styrelsearvode mot aktier

Som tidigare har kommunicerats så kvittade styrelsen i ahaWorld sina
styrelsearvoden mot aktier.

Bolaget genomförde därför en riktad emission på 168 000 kr till
teckningskursen 0,40 kr som baserades på genomsnittskursen tio
handelsdagar efter bolagsstämmans beslut den 12 december 2019 och
antal aktier uppgick till 420 000 st. Efter den genomförda emissionen
uppgår bolagets antal aktier och röster till 146 350 588 st. och
bolagets aktiekapital uppgår till 16 268 667,84 kr.

ahaWorld AB

För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35
erik.ahlberg@ahaworld.se - Länk: http://www.wigetmedia.com

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/578C4F90EA250750E0...

Författare AktieTorget News