Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-14

Ahlsell AB: Styrelsen i Ahlsell AB föreslår långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen för Ahlsell AB (publ) har idag beslutat att föreslå att
årsstämman i bolaget beslutar om att införa a) ett aktiesparprogram
riktat till ledande befattningshavare och ytterligare
nyckelmedarbetare, och b) ett köpoptionsprogram som riktar sig till
ledande befattningshavare.

Aktiesparprogrammet (ASP 2018) i korthet:

· För att delta i ASP 2018 krävs en egen aktieinvestering i Ahlsell
antingen genom nyförvärvade aktier eller ett befintligt aktieinnehav.
Deltagare som behåller aktierna under intjänandeperioden och under
samma tid är fortsatt anställda av bolaget kan vederlagsfritt erhålla
upp till tre aktier för varje aktie som investerats i ASP 2018.

· Tilldelning av aktier kräver även att ett antal definierade
prestationskrav uppnåtts under intjänandeperioden juli 2018 - juni
2021.

· Prestationskraven beaktar bolagets finansiella mål och avser
försäljningstillväxt, EBITA-marginal och aktieavkastning.

· Maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas enligt ASP 2018
är begränsat till 1 461 000, vilket motsvarar cirka 0,33% av det
totala antalet aktier i bolaget.

· Baserat på antaganden om maximal investering från samtliga
deltagare, en aktiekurs om 52,00 kronor med avdrag för föreslagen
utdelning om 1,65 kronor per aktie, en årlig kursuppgång för
Ahlsell-aktien om 10%, 5% personalomsättning och 50% intjänande på
prestationsnivåerna avseende försäljningstillväxt och EBITA-marginal
respektive 100% intjänande på prestationsnivån avseende
aktieavkastning, uppgår den uppskattade totalkostnaden för bolaget
(inkl. sociala avgifter men exklusive räntekostnad för aktieswap) för
ASP 2018 över dess löptid till cirka 39 miljoner kronor.

· För att säkra aktieleverans till deltagare i programmet kommer
Ahlsell att ingå ett aktieswapavtal med en tredje part.
Räntekostnader till följd av aktieswapen beräknas uppgå till cirka
1,6 miljoner kronor på årsbasis.

Köpoptionsprogrammet (KO 2018/2022) i korthet:

· Köpoptionerna ska överlåtas till deltagare till ett pris som
fastställs utifrån ett av oberoende institut beräknat marknadsvärde
för köpoptionerna.

· Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i bolaget
under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m. den 31 maj 2022.

· Antalet köpoptioner att överlåtas i bolaget enligt KO 2018/2022
ska vara begränsat till

447 000, vilket motsvarar cirka 0,10% av det totala antalet aktier i
bolaget.

· Förvärvspriset för en aktie vid utnyttjande av en köpoption ska
motsvara 120 % av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för
Ahlsell-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 4 maj 2018 t.o.m.
18 maj 2018. Om bolagets aktiekurs vid tidpunkten för köpoptionernas
utnyttjande skulle uppgå till mer än 170 % av ovan nämnda
genomsnittsbetalkurs kommer antalet aktier som varje köpoption
berättigar till att minska.

· De svenska deltagarna kommer att förvärva köpoptionerna till
marknadsvärde, vilket innebär att köpoptionerna inte kommer medföra
några personalkostnader för Ahlsell. En av deltagarna är dock
skattskyldig i Norge och en i Finland, vilket beräknas föranleda
något ökade kostnader avseende sociala kostnader och förhöjd
sjukvårdsavgift för bolaget avseende dessa deltagare.

· Säkring av aktieleverans till deltagare i programmet kommer att
ske genom att Ahlsell ingår ett aktieswapavtal med en tredje part.
Räntekostnader till följd av aktieswapen beräknas uppgå till cirka
0,5 miljoner kronor på årsbasis.

Övrigt:

De huvudsakliga motiven till att införa ASP 2018 och KO 2018/2022 är
att uppmuntra till ett brett aktieägande bland Ahlsells
nyckelpersoner liksom att rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare samt att stärka länken mellan nyckelpersonernas och
Ahlsells aktieägares intressen.

Styrelsen kommer inom kort att utfärda kallelse till årsstämman som
äger rum den 3 maj 2018 i Stockholm. I samband med detta kommer
styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende ASP 2018 och KO
2018/2022 offentliggöras.

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, VD och koncernchef
08 685 70 00, johan.nilsson@ahlsell.se

Kennet Göransson, Ekonomidirektör
08 685 7040, kennet.goransson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av
installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer,
byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig
sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda
produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK
och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige,
Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500
medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi
varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande 14 mars 2018

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlsell-ab/r/styrelsen-i-ahlsell-ab-foreslar-l...
http://mb.cision.com/Main/13374/2472214/805587.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.