Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

AIK Fotbolls styrelse och ledning kring den ekonomiska situationen och det sportsliga läget

AIK Fotbolls AB:s finansiella rapporter är av tradition väldigt varierande. Kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020 är inget undantag. Bolaget visar en vinst på 4,2 MSEK vilket kan upplevas som ett starkt resultat, men sett till sitt sammanhang är läget minst sagt bekymmersamt.
Resultatet beror till största del på att det stöd Bolaget tilldelats från Riksidrotts-förbundet för att kompensera för intäktsbortfall i samband med utbrottet av coronapandemin bokförs i sin helhet för kvartalet. Medlen är däremot avsedda att täcka ekonomisk skada för betydligt längre tid än så. För att vara tydlig - de medel vi fick till vårt förfogande uppgick till totalt 8 MSEK vilket ska jämföras med de 27 MSEK som försäljningen av lösbiljetter uppgick till under 2019. Vidare har Bolaget arbetat med korttidspermitteringar, frivilliga löneavståenden samt restriktiva inköp. Det innebär att kostnaderna för kvartalet minskat markant i jämförelse med motsvarande kvartal 2019. Vi har sett en stor effekt av det arbete med kostnadsminskningar organisationen genomfört sedan april.
När AIK Fotboll presenterade kampanjen #intebaraexistera lyftes den kommande ovissheten fram som en faktor. Med hänsyn till att vi ännu inte vet tidsspannet för de effekter coronapandemin medför är det oerhört svårt att prognostisera hur AIK Fotboll kommer att stå sig när vi kan bedriva vår verksamhet utan restriktioner kring matchevenemang. Den ovissheten fortsätter över de kommande två kvartalen och vi kan anta att svensk fotboll har utmaningar att ta sig an även efter årsskiftet. Vi ser dessvärre ännu inga tecken på att svenska fotbollsklubbar kan räkna med att få spela matcher med full publikkapacitet, vare sig under hösten 2020 eller under inledningen av 2021. Dagens rapport visar att vi har lyckats dämpa det första fallet väl, men utan möjlighet till att vare sig påbörja årskortsförsäljning och leverans av de sponsorpaket vi tidigare prognostiserat att sälja inför kommande säsong så vet vi att kommande kvartal och kanske även nästa år kommer att bli tuffa. Det kan förstås ändras vid signaler om att publik kommer att tillåtas på fotbollsarenor eller vid exempelvis spelartransfers. Det är med denna riskanalys vi tar oss an hösten 2020.
Samtidigt som vi upplever svensk fotbolls största lågkonjunktur i modern tid har vi en högst allvarlig sportslig situation för vårt herrlag. AIK Fotbolls herrar hör hemma i Allsvenskan och ingen från vare sig styrelse, ledning eller sportslig organisation påstår någonting annat än att den platsen är i fara sett till resultatet efter att halva säsongen är spelad. Att degraderas från Allsvenskan skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser för klubben. Samtidigt har styrelse och ledning ett ansvar att inte försätta klubben eller Bolaget i en risk som skulle äventyra existensen av Bolaget. Precis som varje transferfönster behöver vi arbeta med trupp-sammansättningen - det är ett dagligt arbete för den sportsliga ledningen - men vi måste balansera det mot att klara av att hantera klubbens drift med de ekonomiska medel vi nu har. Därför behöver spelarförvärv finansieras i första hand via exempelvis spelarförsäljningar för att undvika att riskera Bolagets ekonomi.
AIK Fotboll AB:s (och även AIK FF:s) styrelse har som uppdrag att, på aktieägarnas och medlemmarnas mandat, sätta de ekonomiska ramarna och de strategiska riktlinjerna för Klubbdirektör/VD att arbeta med. Klubbdirektör/VD har i sin tur uppdraget att implementera dessa ramar och riktlinjer till tjänstemanna-organisationen. Det är viktigt att styrelsen tar sitt ansvar och ser långsiktigt på sitt arbete, samtidigt som den ska agera tillsammans med ledningen för Bolaget vid uppkomna situationer, exempelvis den sportsliga situation vi nu ser. Styrelse och ledning har de senaste veckorna arbetat med så gott som daglig kontakt för att ge rätt förutsättningar för den sportsliga ledningen att agera på så sätt som gynnar laget och klubben på lång och kort sikt. Det handlar bland annat om truppsammansättning och ekonomiska resurser. Vi har som målsättning att vara så öppna och transparenta i vår dialog med klubbens medlemmar, aktieägare och supportrar som  vi kan kring detta fortsatta arbete.
Slutligen vill vi tacka alla våra supportrar och samarbetspartners för att ni står upp för klubben på det sätt ni gjort under dessa svåra tider.
Tillsammans kan vi återigen ta vårt AIK Fotboll mot toppen.
/Styrelsen AIK Fotboll AB och AIK FF samt ledningen för AIK Fotboll
Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl 11:00 CET.
För mer information, kontakta:
Björn Wesström, Klubbdirektör AIK Fotboll
Mobil: 070 - 870 18 91
E-post: bjorn.wesstrom@aikfotboll.se

Författare AIK Fotboll

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.