Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-12

Förbättrad omsättning med 4%, nya partners stöttar tillväxt

januari-mars 2020

* Omsättningen ökade med 4 procent till 6 085 (5 852) TSEK*
* Resultatet efter finansiella poster minskade till -3 569 (-3 264)
TSEK
* Resultatet per aktie -0,2 (-0,2) SEK

* Bolaget hade vid slutet av kvartalet cirka 3,2 MSEK i fordringar, från
resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q42018-Q12020 varav 1
miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019. På grund av COVID-19 pandemin
har bolaget av försiktighetsskäl varken intäktsfört eller kostnadsfört
ackumulerade resultatbaserade fordringar under Q1 2020.

 

Vi befinner oss mitt i COVID-19 pandemin, vilken tog ordentlig fart under
kvartalets sista månad. Pandemin har påverkat oss, precis som de flesta
andra, i form av att vi ser att försäljningen mot nya potentiella kunder
bromsats in något. Vi fortsätter diskussioner med partners och befintliga
kunder för att stötta dem nu och planera för framtiden.

Vi ser att företag kommer behöva tydliga processer och lösningar på plats
efter den här pandemin för att, på ett strukturerat sätt, kunna se till att
deras medarbetare mår bra och har rätt förutsättningar.

Trots COVID-19 pandemin under mars ser vi att vår affärsmodell, fortsätter
att ge resultat. Omsättningen ökade med fyra procent jämfört med föregående
år.

Fokus under årets första kvartal har fortsatt varit på försäljning och
anskaffning av värdebringande partners, vilket resulterat i ett par nya
partnerskap - MCR och Zalaris samt en ny affär tillsammans med Aava i
Finland.

Finansiering av verksamheten i nuläget

Största delen av Ainos intäkter är så kallade återkommande intäkter och
majoriteten av kundavtalen har en uppsägningstid på minst sex månader. På
grund av detta påverkas inte koncernens omsättning väsentligt av COVID-19
pandemin.

För att kunna säkra bolagets framtid har vi trots allt tagit följande
åtgärder:

* Ett statsgaranterat lån på ca 2 MSEK
* Senarelagt betalningar av skatter, moms, och arbetsgivaravgifter.
* Kommit överens med de anställda i Sverige om deltidspermittering för
fyra månader och ansökt om stöd från Tillväxtverket.

Försiktigt goda förväntningar på första halvan av 2020

Efter det första kvartalet 2020 hade vi cirka 3,2 miljoner SEK i
utfallsbaserade fordringar från Botkyrka, vilka vi gradvis börjat
intäktsföra under det fjärde kvartalet. 1 MSEK har intäktsförts under Q4
2019. Under Q1 2020 har vi varken intäktsfört eller nedskrivit fordringar
från utfallsbaserade kontrakt på grund av att vi vill avvakta
konsekvenserna som COVID-19 pandemin möjligen medför. Vi tillämpar
försiktighetsprincipen.

Ackumulerat antal SaaS-prenumerationer av Health Manager

Per den sista mars har vi cirka 48 000 prenumeranter. Vi fortsätter
ständigt att utveckla plattformen för att möta våra kunders behov. Orsaken
till att antalet nettoprenumeranter minskade var att Kouvola stads avtal
tog slut. Antalet företagskunder fortsatte dock att öka.

Jag är hoppfull inför resten av året och hoppas att vi snart kommer se att
världen återgår till en mer normal situation.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB,
försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 08.30 CEST.

 

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser

Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar
inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med
SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade
kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och
engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och
säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna
ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North
Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök
https://investors.ainohealth.com/.

Bilagor

* PR Aino Q1-2020 report SWE

* Aino_Q1-2020_Rapport

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.