Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-10

Aker BP ASA: Aker BP tildelt 17 lisenser i TFO 2022

Aker BP er tildelt andeler i 17 nye utvinningstillatelser (lisenser) på norsk sokkel, hvorav ni som operatør ved tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO 2022).

Av de 17 utvinningstillatelsene tildelt Aker BP er 13 i Nordsjøen (seks som operatør) og fire i Norskehavet (tre som operatør). 

- Vi er veldig fornøyde med denne tildelingsrunden. Vi ser flere interessante vekstmuligheter og letemodeller som har potensial både til nye funn og til å skape nye utbyggingsmuligheter for Aker BP. Tildelingene støtter også opp om vår ambisiøse letestrategi og selskapets strategiske prioritet for å etablere den neste bølgen av lønnsomme vekstmuligheter, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og reservoar i Aker BP.

- De årlige TFO-tildelingene fortsetter å være en svært viktig bidragsyter til at Aker BP kan opprettholde en høy leteaktivitet i modne områder på norsk sokkel. Tildelingene styrker Aker BPs posisjon på sokkelen. Dette gir oss et godt grunnlag for å videreføre vår aktive letestrategi, sier Seljebotn.

Tildelingene i TFO 2022-runden ble annonsert av Olje- og energidepartementet tirsdag 10. januar 2023. Totalt ble 47 lisenser tildelt til 25 selskap.

For mer informasjon, se Olje- og energidepartementets nettsted http://oed.dep.no.
 

Kontaktpersoner:

Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217
Kjetil Bakken, Head of Investor Relations, tlf: +47 918 89 889

Författare Cision