Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Aker BP ASA: Resultat for tredje kvartal 2019

Aker BP leverte god drift og letesuksess i tredje kvartal. Selskapets
feltutbygginger er i rute og vil bidra til betydelig produksjonsvekst
i månedene framover. Produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet startet
tidlig i oktober, og Valhall Flanke Vest er i rute for oppstart
senere i år. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar
(4,44 kroner per aksje) i kvartalet.

Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 723 (785) millioner
dollar og et driftsresultat på 196 (354) millioner dollar for tredje
kvartal 2019. Netto resultat ble negativt med 43 millioner dollar,
sammenlignet med et positivt resultat på 62 millioner dollar i
forrige kvartal.

Selskapets produksjon i tredje kvartal var 146,1 (127,3) tusen fat
oljeekvivalenter per dag («mboepd»). Netto solgt volum var 143,3
(140,7) mboepd. Produksjonen var lavere enn planlagt, hovedsakelig
som følge av forsinkelser i stimuleringsprogrammet på Valhall etter
den planlagte vedlikeholdsstansen i juni. Gjennomsnittlig realisert
væskepris (olje og ngl) var 62,0 (69,3) dollar per fat, mens
realisert gasspris var 0,16 (0,16) dollar per standard kubikkmeter.

Produksjonskostnadene for olje og gass solgt i kvartalet var 167 (198)
millioner dollar. Produksjonskostnader per produsert fat
oljeekvivalenter («boe») utgjorde 13,2 (15,4) dollar, og var negativt
påvirket av kostnader knyttet til en hendelse med en undervannsbøye
ved Alvheim på om lag 14 millioner dollar. Eventuelle
forsikringsutbetalinger vil bli regnskapsført i fremtidige perioder.

Utforskingskostnader utgjorde 70 (60) millioner dollar. Totalt brukte
selskapet 144 (119) millioner dollar på utforskingsaktivitet.
Selskapet fullførte seks utforskingsbrønner i kvartalet og gjorde
funn i Liatårnet- og Ørn-prospektene. Shrek-prospektet ble fullført
og klassifisert som et funn etter kvartalsslutt.

Avskrivinger ble 206 (168) millioner dollar, tilsvarende 15,3 (14,5)
dollar per produsert boe. Nedskrivinger utgjorde 78 (0) millioner
dollar relatert til teknisk goodwill for Ula/Tambar, hovedsakelig
utløst av reduserte kortsiktige olje- og gasspriser, samt endringer i
forventede kostnads- og produksjonsprofiler.

Resultat før skatt beløp seg til 143 (268) millioner dollar.
Skattekostnaden var 186 (206) millioner dollar, som tilsvarer en
effektiv skattesats for kvartalet på 130 (77) prosent. Hovedårsaken
til den høye effektive skattesatsen var nedskrivingen av teknisk
goodwill, som ikke gir skattefradrag, samt en økning i utsatt skatt
som primært var forårsaket av valutabevegelser. Totalt sett
rapporterte selskapet et tap på 43 millioner dollar for kvartalet.

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 435 (414) millioner
dollar i tredje kvartal. Alle selskapets feltutbygginger, inkludert
Johan Sverdrup, Valhall Flanke Vest og Ærfugl, utviklet seg som
planlagt. Utgifter til fjerning utgjorde 35 (40) millioner dollar.

Netto rentebærende gjeld var 3,3 (2,9) milliarder dollar ved utgangen
av kvartalet, inklusiv leasinggjeld på 0,3 milliarder dollar.
Selskapets tilgjengelige likviditet ved utgangen av kvartalet
utgjorde 2,9 (3,3) milliarder dollar.

Selskapet betalte i august et kvartalsvis utbytte på 0,5207 dollar
(4,44417 kroner) per aksje. Styret har besluttet å betale et nytt
kvartalsvis utbytte på 187,5 millioner dollar (0,5207 dollar per
aksje / 4,73642 kroner per aksje) i november 2019, noe som innebærer
et totalt utbytte på 750 millioner dollar (18,11564 kroner per aksje)
for 2019.

Presentasjon, webcast og telefonkonferansedetaljer:

Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på
engelsk), og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com

AkerBP-2019Q3-Report.pdf
(https://mb.cision.com/Public/1629/2937658/9093b1ac58041764.pdf)

AkerBP-2019Q3-Presentation.pdf
(https://mb.cision.com/Public/1629/2937658/8a9486335a63c6f6.pdf)

En webcast vil være tilgjengelig på våre nettsider fra kl. 08.30
(CEST). Dersom du ønsker å følge vår webcast via telefon, ber vi om
at du ringer inn 5 minutter før presentasjonen starter og oppgir
konferansekode 22 166 52 eller spør etter Aker BP Third Quarter 2019
Presentation.

Lokasjon Telefonnummer
Norge +47 2100 2610
Storbritannia +44 (0) 330 336 9125

Investorkontakt:

Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889

Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Mediekontakt:

Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841

Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og
produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på
Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er
også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på
Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om
Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven § 5-12.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/aker-bp-asa/r/resultat-for-tredje-kvartal-201...
https://mb.cision.com/Main/1629/2937658/1127025.pdf
https://mb.cision.com/Public/1629/2937658/9093b1ac58041764.pdf
https://mb.cision.com/Public/1629/2937658/8a9486335a63c6f6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.