Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-06

Aktiebolaget Fastator: Fastator skjuter upp utdelning

Den senaste tiden har spridningen av coronaviruset skapat stor oro i
världen. En del av denna oro handlar om den framtida
konjunkturutvecklingen. Det är naturligtvis oundvikligt att Fastator
på något sätt kommer känna av de problem som nu påverkar flertalet
branscher.

Fastator står dock på stabil grund med en stark balansräkning och
kassa. Med samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus som största
innehavsbolag, där hyresintäkterna direkt eller indirekt kommer från
svenska staten, regioner och kommuner känner vi dock ingen påverkan.

Fastator har en stark kassaposition och varken Fastator eller något av
dess innehavsbolag har några obligationslån som förfaller under året.

Med anledning av de försämrade förutsättningarna på bank- och
kapitalmarknaderna har Fastatorsinnehavsbolag Industrisamhället
skjutit upp tillträdet av den affär som offentliggjordes i december.
Tillträde sker när marknaden och banksystemet återgått i normalläge.

I samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019
offentliggjordes att styrelsen avsåg att föreslå för årsstämman den 6
maj att lämna utdelning om 3,00 kronor per aktie för 2019. Mot
bakgrund av ovanstående har styrelsen, trots den i förhållande till
resultatet modesta utdelningen, beslutat att istället föreslå att
ingen utdelning lämnas under våren. Styrelsen ser också att det kan
vara bra att behålla pengarna i bolaget som "krigskassa" då goda
affärer kan komma i tider som dessa. Det är dock styrelsens avsikt
att, om situationen i världen förändras, kalla till en extra
bolagsstämma senare under året för att besluta om en extra utdelning.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget
Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
6 april 2020 kl. 07.00 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera
i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till
en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80
00, email: certifiedadvisor@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/fastator-skjuter-upp-...
https://mb.cision.com/Main/1570/3081930/1224885.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.