Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Aktiebolaget Fastator: Fastators ledning och styrelse ökar sitt innehav

Fastators ledning och styrelse ökar sitt ägande i Fastator genom
deltagande i en riktad nyemission till kursen 77,40 kr per aktie.
Genom denna emission emitteras 285 369 nya aktier till kursen 77,40
kr och mot ett totalt vederlag om drygt 22 miljoner kronor.
Ytterligare 30 000 nya aktier kommer att emitteras genom nyttjande av
lika många teckningsoptioner i det teckningsoptionsprogram som 2016
riktades till styrelsen. Villkoren för emissionen fastställdes av
årsstämman den 6 maj 2020 och kursen 77,40 kronor per ny aktie
motsvarar den volymviktade aktiekursen under perioden 8 april till 7
maj 2020. Emissionen genomförs som ett led i att utestående
optionsprogram mot ledning och styrelse avvecklas.

- Fastator är transaktionsintensivt och det är därför svårt för
ledning och styrelse att hitta luckor när det går att öka sitt
innehav. Som en av grundarna av Fastator är jag glad över att ledning
och styrelse känner sådant förtroende för bolaget och dess
affärsmodell och att de därför nyttjat erbjudandet i så stor
utsträckning, säger Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

Aktiebolaget Fastator har före emissionerna totalt 14 020 321
utstående aktier och de totalt 315 369 nya aktier som emitteras
innebär en utspädning om drygt 2,2 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget
Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni
2020 kl 14.00 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i
fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till
en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80
00, email: certifiedadvisor@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/fastators-ledning-och...
https://mb.cision.com/Main/1570/3126295/1257904.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.