Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-12

Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Offentliga Hus"), Fastators
största innehavsbolag, offentliggör prospekt avseende obligationslån
om högst 700 mkr. Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år.
Offentliga Hus avser att notera obligationerna på
företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Inför att obligationerna noteras har Offentliga Hus upprättat ett
obligationsprospekt. Prospektet har idag godkänts av
Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på bolagets hemsida,
www.offentligahus.se.

Stockholm den 12 januari 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 15.50.

Om Aktiebolaget Fastator (publ)
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i
entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt
och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad
potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på
Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00

Om Offentliga Hus i Norden AB
Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på
samhällsfastigheter. Offentliga Hus har ett totalt fastighetsbestånd
om 90 fastigheter på 37 olika platser i Sverige. Hyresgästerna består
till cirka 90% av statligt finansierade verksamheter med långa
hyreskontrakt (exkl. portföljen med studentlägenheter).
Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor. Offentliga Hus
grundades 2011 och ägs av Aktiebolaget Fastator (publ) (50%) och
Cofigelux Sarl (50%).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/fastators-storsta-inne...
http://mb.cision.com/Main/1570/2430504/777005.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.