Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

Aktiespararens analytikers tips: ”Säker aktie i premieklass”

wysiwyg_image

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 9 2018.

Säkerhet och bra direktavkastning är en trygg och tilltalande kombination som tar det säkra för det osäkra.

wysiwyg_image

Marknaden för säkerhetstjänster uppgår till ungefär 1 000 miljarder kronor fördelad med en fjärdedel vardera i Asien, Europa och Nordamerika och den återstående fjärdedelen delad mellan Latinamerika och Afrika/Mellanöstern.

G4S och Securitas är klart störst och jämnstora med marknadsandelar nära 10 procent. Bådas rötter går tillbaka till den bevakningskoncern familjen Philip-Sörensen grundade för över hundra år sedan. Marknaden är fragmenterad där konkurrenterna utgörs av diverse otaliga små lokala aktörer.

Den underliggande affären för säkerhetstjänster växer i något snabbare takt än BNP och har en stabil utveckling. Globala aktörer har flera konkurrensfördelar. Att kunderna ofta också är internationellt verksamma är en uppenbar fördel. En annan att medvetenheten ökat om risker och hot mot verksamheter, till exempel störningar i produktionsprocesser eller logistikflöden, vilket lett till att beslut flyttats högt upp i kundernas organisation dit mindre aktörer har svårt att få tillträde.

LÄS OCKSÅ: Aktiespararens analytikers köpråd: "Spännande resa"

Ny teknik, till exempel intelligenta kameror, integreras allt oftare i de lösningar som erbjuds. Helhetslösningar med teknik, dataanalytiker och väktare som förutser och förebygger incidenter är numera standard. Det öppnar upp för skalfördelar för G4S och Securitas. Båda siktar på att höja marginalerna genom att införa mer teknik och fasa ut kunder och kontrakt där konkurrensen är hård och lönsamheten sviktar.

Securitas har lyckats öka sin affär med 50 procent på fem år med stabila marginaler och en vinst per aktie som närapå fördubblats, vilket är i linje med målet att vinsten ska växa i en takt om 10 procent per år.

Halvårsrapporten applåderades av aktiemarknaden. Såväl omsättning som resultat kom in några procentenheter bättre än väntat. Att försäljningen av mer avancerade säkerhetstjänster växte med över 20 procent och nu passerat 20 procent av total omsättning var särskilt glädjande. Utvecklingen var klart godkänd i Nordamerika där märkbara lönehöjningar kunnat föras över på kunderna och marginalerna upprätthållits.

Europa går trögare. Här sjönk marginalen med en tiondel till 5,1 procent, vilket föranlett kostnadsbesparingar i tio länder, särskilt i Frankrike, som betalar sig på två års sikt, men som leder till omstruktureringskostnader på uppemot 250 miljoner kronor andra halvåret 2018.

G4S halvårsrapport ledde i stället till en störtdykning. Omsättningen sjönk med 7 procent och marginalen med två tiondelar. Det fleråriga arbetet med att avveckla olönsamma enheter bidrog till lägre omsättning.

SE ÄVEN: Aktiespararens analytiker trycker på köpknappen: "Begränsad nedsida"

Affärsområdet Cash Solutions, motsvarande det Loomis som Securitas knoppade av 2008, stod i fjol för 16 procent av G4S omsättning. Den affären, som har goda marginaler på 11 procent, krympte med 13 procent till följd av att stora kontrakt inom amerikansk detaljhandel inte förnyades i fjol.

Säkerhetstjänster, med något högre marginaler än Securitas, tuffade odramatiskt på. Negativa valutaeffekter var en delförklaring till den svaga rapporten liksom mer eller mindre extraordinära poster. Besvikelsen var ändå ett faktum och aktiens fall på 10 procent motsvarade Securitas lyft.

wysiwyg_image

G4:s långsiktiga utsikter till 2020, då förvandlingsnumret ska vara avklarat med högre marginaler, som med ett större teknikinnehåll redan i utgångsläget är bättre än Securitas, upprepades, liksom en ljus bild av kommande kvartal. Utsagan kunde inte övertyga. Förväntningarna så här långt hade svikits och 2018 är ett förlorat år. Det kommer ta lite tid för börsen att smälta.

Eftersom G4S, liksom Securitas, är i finansiellt gott skick och lönsamheten är under kontroll, är det läge att plocka upp aktien i svackan. I jämförelsen med Securitas är det framför allt direktavkastningen på över 4 procent som tydligt talar till G4S fördel.

Aktierna handlas med jämförbara p/e-tal räknat på prognoser för såväl 2018 som 2019. Securitas växer förvisso snabbare inte bara i år utan också 2019, men det beror delvis på fördelen av att kunna omvandla intäkter i dollar och euro till nedkörda svenska kronor. Bolagen och aktierna är inte tvillingar bosatta på olika håll men nära på.

MISSA INTE: Proffsen: "Köp läkemedelsjätten"

Gräver vi lite djupare och ställer företagsvärdena, det vill säga börsvärde plus nettoskuld, mot omsättningen, handlas G4S till nära 0,7 och Securitas obetydligt lägre till 0,67. Eftersom G4S har högre marginal borde skillnaden vara större. Ställs företagsvärdet mot rörelseresultatet, ev/ebit, handlas Securitas till 13 gånger och G4S till låga 11.

Kan G4S slutföra sitt omstruktureringsarbete och infria de mål som satts upp för 2020 blir vinsten per aktie det året nära DKK 1,90 och aktien skulle kunna handlas en tia upp. Det räcker med att bolaget kan leverera hälften av den vinsten, så är aktien fortfarande köpvärd. På Securitas är förväntningarna högre ställda, vilket också begränsar potentialen en smula. Rekommendationen stannar därför vid att behålla aktien. 

YTTERLIGARE LÄSNING: Säljer storbanken: "Högt värderad – risk för marginalpress"

Författare Hans-Olov Öberg

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.