Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-11

Aktiesplit i Addnode Group

Årsstämman i Addnode Group AB (publ) beslutade den 4 maj 2022 om uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) 4:1 varigenom varje aktie delas upp i fyra aktier av samma aktieslag. Styrelsen bemyndigades även av årsstämman att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktier i bolaget ska vara den 18 maj 2022. Sista dag för handel i bolagets aktier före aktiespliten är den 16 maj 2022. Första dag för handel i bolagets aktier efter aktiespliten är den 17 maj 2022.

Aktiespliten kommer att genomföras automatiskt genom Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

Nya ISIN-koder är för A-aktien: SE0017885759 och B-aktien: SE0017885767.

Efter genomförd uppdelning av aktier, kommer antalet aktier i bolaget att öka från 33 632 058 aktier till 134 528 232 aktier, varav 3 948 696 aktier av serie A och 130 579 536 aktier av serie B. Antalet röster kommer att öka från 42 516 624 till 170 066 496. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelningen att vara 3,00 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:


Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 72 247 92 01
E-post: lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group


Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 2 300 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Japan, Kanada, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2021 uppgick nettoomsättningen till 4,1 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Bifogade filer


Aktiesplit i Addnode Group

Författare MFN