Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-02

Alcadon Group AB: Anställda tecknar sig för teckningsoptioner

Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner 2022/2025, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 19 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner.

För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Stockholm den 2 maj 2022

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Författare Cision