Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-23

Alcadon Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

TREDJE KVARTALET 2020

 • Nettoomsättningen minskar med 6,6 procent till 95,1 (101,8) MSEK. I oförändrad valuta minskade omsättningen med 1,6 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 29,2 procent till 6,7 (5,2) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,8 MSEK (-1,2).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till -16,8 (2,6) MSEK, vilket förklaras av av minskade leverantörsskulder.
 • Resultat per aktie ökar till 0,24 (0,19) SEK.
 • Soliditeten minskar till 47,5 procent från 49,3 procent.

DELÅRET JANUARI - SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen minskar med 2,8 procent till 356,8 (367,1) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 0,2 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 33,4 procent till 33,7 (25,3) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -1,7 MSEK (-2,1).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten förbättras och uppgår till 10,3 (-7,6) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 1,35 (0,97) SEK.
 • Soliditeten ökar till 47,5 procent från 44,0 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Centrallager i Västberga ersätter tre tidigare lager i Sverige
 • Ny butik öppnad i Västberga

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Stockholm den 23 oktober 2020

För ytterligare information kontakta:
Alcadon Group AB
Sonny Mirborn, VD
Mobil: 070 639 5092
E-post: smi@alca.se
www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8 463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Certified Adviser (från och med 19 november 2020):
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)
Telefonnummer: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 08:00 CET.

Författare Alcadon Group AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.