Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-15

Alelion Energy Systems AB: Alelion förstärker genom rekrytering av CTO - nyckelfunktion för att utveckla och bredda erbjudandet

Alelion rekryterar Henrik Svala som Chief Technical Officer (CTO), en nyckelfunktion i Alelions strategi att öka innovationsgraden, minska ledtiderna och utveckla affären.

Alelion utvecklar och producerar högspända batterilösningar för tunga fordon, som opererar i hamnar, på flygplatser, i byggindustrin och liknande utmanande driftmiljöer.

Alelions kärnprodukt är litiumjonbatterier, med ett egentutvecklat BMS (battery management system), som hanterar säkerhetsaspekter och kontrollerar parametrar som påverkar livslängden. Det är också denna mjukvara som är en central del av utvecklingen framåt.

I dagsläget elektrifieras endast cirka två procent av off-highway-flottan årligen, men efterfrågan bedöms öka brant, och i takt med att andelen elektrifierade fordon når högre nivåer uppstår nya behov.

- I tidigare generationer har våra kunder elektrifierat sina fordon på samma plattform som för fossil drift, men vi ser nu att de är redo att anpassa hela fordonet från början. Vi ser också att kundernas fordon i framtiden kommer att vara del av en infrastruktur, där kraven ökar på att optimera både användning och lagring av energi, säger Åsa Nordström, vd för Alelion.

- Rekryteringen av Henrik Svala som CTO är ett viktigt led i Alelions satsning att utveckla vårt erbjudande. En del av denna satsning är att bygga ett Center of Excellence, inklusive en celltestanläggning. Vi vill erbjuda kompetens i hela värdekedjan och driva utvecklingen inom vårt valda segment.

Henrik Svala kommer från rollen som Head of Development på Alten och har mångårig erfarenhet av tekniska utvecklingsprojekt inom en rad olika kundsegment, inte minst automotive.

- Alelion kan utveckla en plattform som möter behov inom fler kundsegment samtidigt som vi effektiviserar produktionen och minskar ledtiderna. Vi kommer också kunna bredda vårt utbud av de kompletterande tjänster som kunderna efterfrågar, säger Henrik Svala.

- Alelion befinner sig i en stark utvecklingsfas och det lockar mig att anta utmaningen och bidra till att frigöra potentialen, både ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv.

Henrik Svala tillträder sin nya tjänst som CTO på Alelion i början av augusti.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB
070-290 18 58

Författare Cision