Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Alelion Energy Systems AB: Delårsrapport januari-mars 2021

Fokus på ny strategisk inriktning ger växande pipeline och positiv resultateffekt

Inledningen på 2021 visar att vi är på rätt väg. Förfrågningar från existerande, nya och potentiella kunder ökar.

Ökad efterfrågan - Utvecklingen av elektrifierade fordon går snabbt och vi märker av förändringen som nu sker, framför allt inom logistikbranschen, där många aktörer nu går över till eldrift.

Ökad orderingång - Orderingången ökade under första kvartalet till 22,7 Mkr jämfört med samma kvartal föregående år (2,5 Mkr).

Ökad omsättning - Nettoomsättningen ökade under kvartalet till 14,6 Mkr (6,1 Mkr) vilket är en ökning med 137% jämfört med motsvarande period föregående år.

Första kvartalet 2021 i korthet:

  • Nettoomsättningen ökade till 14,6 Mkr (6,1)
  • Orderingången ökade till 22,7 Mkr (2,5)
  • Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar minskade till 19,1 Mkr (22,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,1 Mkr (-17,4)
  • Nettoresultatet uppgick till -15,8 Mkr (-18,1)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,7 Mkr (-16,2)

Händelser under första kvartalet 2021

Uppföljningsorder med ett sammanlagt värde på 16 Mkr inkom from Terberg Group. Dessa två nya order ska levereras under andra och tredje kvartalet 2021.

  • I februari kom första betydande ordern från nytt distributörsnätverk på litiumjonbatterier för drygt 1 Mkr från Gama Akü Ltd, en av de största turkiska distributörerna av batterier för industriellt bruk. Ordern kommer levereras och faktureras under andra kvartalet.
  • I mars mottog Alelion en order av tyska specialfordons-tillverkaren KAMAG på högspänningsbatterier. Beställningen uppgår till 3,4 Mkr och levereras till KAMAG med start sommaren 2021.

Händelser efter periodens utgång

  • Uppföljningsorder med ett värde på 8 Mkr inkom från Terberg Group med leverans från tredje kvartalet 2021.
  • Alelion mottog en strategiskt viktig order av Jernbro Automation. Jernbro är en ledande leverantör av kundspecifika automationslösningar baserade på AGV-koncept (Automated Guided Vehicles). 

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-07 08:30 CET.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58,

e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Direktlänk till pressmeddelande (https://alelion.com/pressmeddelande/?lang=sv).

Författare Cision