Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-10

ALFA LAVAL: STORMGEO-KÖPET SKA ÖKA DIGITALISERINGSINNEHÅLL - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsföretaget Alfa Laval vill genom förvärvet av norska Stormgeo få ytterligare ett verktyg i sitt arbete med att minska klimatpåverkan i sjöfarten samt öka teknik- och digitaliseringsinnehållet i Alfa Lavals affär.

Det säger Alfa Lavals vd Tom Erixon till Nyhetsbyrån Direkt efter beskedet att bolaget förvärvar Stormgeo som är verksamt inom väderprognoser och avancerade datatekniklösningar.

"Vi har sedan lång tid byggt en miljö- och effektiviseringsportfölj där detta blir en viktig pusselbit. Ruttrådgivning och dirigering är en viktig del i att minska bränsleförbrukningen till sjöss", säger Tom Erixon.

"För det andra vill vi öka teknik- och digitaliseringsinnehållet i vår affär – både för den marina sidan, men även för att kunna ta affärsmodellen utanför Marin in i vår existerande affär. Digitaliseringsresan har pågått under lång tid, men kan aldrig gå fort nog. Det här är ett sätt för oss att öka takten", säger han.

"Sedan har vi en allmän trend med ökad andel tjänster och service i vår affär i förhållande till att sälja utrustning. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen. Förvärvet bygger styrkor inom vår serviceportfölj totalt över tid. Så det här klaffar med tre punkter på den strategiska agenda vi jobbar med", tillägger Tom Erixon.

Har EU:s miljötaxonomi spelat in i förvärvsbeslutet?

"Det har inte spelat in alls. Det vi bryr oss om i Alfa Laval är att vi de facto minskar bränsleförbrukningen och påverkar nuvarande utsläpp på ett positivt sätt. Det är det som driver och utvecklar affären. Hur EU väljer att kategorisera sjöfart och andra industrigrenar är just nu lite sekundärt för oss."

Hur väl passar det här förvärvet med era befintliga verksamheter inom Marin?

"Stormgeos kunder är mycket kända kunder för oss. Jag tror inte att man ska överdriva möjligheterna till korsförsäljning eller att vi kan göra gemensam sak, men de säljer tjänster till offshore-industrin och till landbaserade installationer där våra kunder finns. Sjöfartsnäringen är en av våra tre stora applikationsområden, så inom digital kompetens och tjänstekompetens kunde vi inte få en bättre passform än Stormgeo med den anläggningsyta mot våra slutkunder som de redan har."

Köpeskillingen är 3,7 miljarder kronor för Stormgeo som omsatte 0,7 miljarder kronor under år 2020.

Förvärvspriset i relation till Stormgeos omsättning är faktor 5,3. Är ni nöjda med priset?

"Alfa Laval-koncernen är värderad till tre gånger omsättningen och Stormgeo till fem gånger omsättningen, så det finns en förhoppning om att de ska växa lite snabbare än vad vi gör och över tid får vi jämna ut det. Det är helt klart att vi har betalat ett fullt pris för bolaget, men vi bedömer också att både affären i sig och vad vi kan göra gemensamt skapar en bra bas för vad som kommer hända framöver. Vi tycker att beslutet är både strategiskt och finansiellt rätt. Men det var ingen rea", konstaterar koncernchefen.

Under 2020 var Alfa Lavals justerade ebita-marginal 17,4 procent, vilket översteg koncernens lönsamhetsmål som är minst 15 procent.

Ni räknar med en neutral effekt på er ebita-marginal. Ska man tolka det som att den ligger på drygt 15 procent?

"Ja."

Var andra aktörer också intresserade av att köpa Stormgeo?

"Vi var inte den enda budgivaren, men vi har svårt att ge en kommentar. Det får i så fall säljaren EQT göra. Men det fanns andra budgivare med i bilden."

Varför skulle ni vara en bättre ägare till Stormgeo?

"Jag tror att bolag som Stormgeo mår bra av att ha ett bolag som har samma aspirationer och inställning kring varför man bedriver verksamheten, förutom att den behöver vara lönsam. Kulturellt tror jag att vi är en bra ägare. Därutöver tror jag att Stormgeo mår bra av att ha en långsiktig industriell ägare med tioårigt perspektiv eller längre. Jag tror och hoppas att Stormgeos ledning och personal tycker att det här är en utmärkt lösning för dem framåt", säger Alfa Laval-chefen.

Ska ni byta namn på den förvärvade verksamheten?

"Inga beslut är fattade om hur vi ska göra. Stormgeo är sedan 30 år tillbaka ett väletablerat varumärke och det ska man ha viss respekt för. Jag tror inte att vi ska se ett namnbyte som en prioritet. Samtidigt har vi delvis förvärvat bolaget för att vi tycker att det ger en bra effekt över mot Alfa Laval och vad Alfa Lavals varumärke står för. Vi är öppna för att se hur vi ska hantera namnfrågan, men vi tillhör den typen av bolag som tycker att det brukar vara klokt att fatta beslut gemensamt med de bolag vi köper och att inte ha en färdig agenda i alla detaljer. Så det är en av många frågor som kommer att diskuteras under året som kommer", svarar Tom Erixon.

Vid 14-tiden var Alfa Lavals aktie upp 0,6 procent till 302:90 kronor. Det svenska storbolagsindexet OMXS30 var samtidigt oförändrat.
Författare Direkt-SE