Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-08

Alla tjänar på säkrare vård

Detta är en betald analys på uppdrag av Pharmacolog i Uppsala utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Felmedicinering är vanligare än vad som är allmänt känt, men vården saknar en etablerad metod för att kvalitetssäkra beredning av läkemedel. Pharmacolog har ett instrument med potential att reducera problemet.

Enligt en studie genomförd i USA dör upp mot 400 000 människor varje år på grund av fel eller misstag inom vården. 

Felmedicinering är en starkt bidragande faktor och innebär att en patient behandlats med ett läkemedel innehållande felaktiga beståndsdelar eller koncentrationsnivåer, alternativt att patienten blivit förskriven felaktig medicin. Felmedicinering orsakar inte bara lidande utan kostar även samhället stora summor pengar.

Pharmacologs DrugLog® kontrollerar snabbt innehåll och koncentration i flytande läkemedel, så som cytostatika som används vid behandling av cancer. DrugLog® har alltså potential att reducera eller i bästa fall eliminera felmedicinering med intravenösa läkemedel. 

Instrumentet är CE-märkt vilket innebär att det lever upp till kvalitetskrav satta inom EU och är kliniskt testat med goda resultat på sjukhus i Europa och USA. 

Bolaget genomför nu en nyemission som skall finansiera kommande försäljningsinsats i Västeuropa. Vid en fulltecknad emission stärks kassan med 7,2 miljoner kronor före kostnader. Vi gör bedömningen att vården är i behov av en produkt som DrugLog® och att instrumentet har klara användarfördelar gentemot konkurrerande metoder.

Vi inleder bevakningen 3 av Pharmacolog med rekommendationen öka och riktkurs 8,7. Samtidigt är investeringar i patientsäkerhet lågt prioriterat hos vården i många länder och marknadens betalningsvilja är således osäker.

Mnkr201420152016p2017p2018p
Nettoomsättning0,000,000,966,6916,72
EBIT-0,99-5,22-10,39-8,38-2,79
Årets resultat-1,03-4,19-10,56-9,60-5,83
Resultat, kronor per aktie-0,6-3,0-8,6-7,6-4,8
Författare Markus Augustsson