Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Allgon AB: Delårsrapport januari-mars 2020

Allgon inledde året stabilt - vidtar åtgärder för att hantera
viruspandemin

· Stabil försäljning inom industriell radiostyrning under första
kvartalet 2020. Omsättningen var den högsta någonsin med en lönsamhet
i nivå med fjärde kvartalet 2019. Marginalen jämfört med motsvarande
period året innan påverkades negativt till följd av investeringar i
personal som anställdes i slutet av 2019 för att säkerställa fortsatt
tillväxt.

· Åtgärder inledda i syfte att skydda verksamheten under
Covid-19-pandemin. Besparingarna beräknas uppgå till mellan 10 och 15
procent på årsbasis 2020.

· Allgon fortsätter renodling mot industriell radiostyrning och
avyttrar Satmission till Advanced Stabilized Technologies Group
(publ) vilket ger en realisationsförlust om cirka 16,7 MSEK under
andra kvartalet 2020. Transaktionen medför ingen likviditetspåverkan.

· Avvecklingen av dotterbolaget IIOX inleddes i slutet av april
vilket resulterar i en nedskrivning av goodwill om 11,2 miljoner
kronor som kommer belasta resultatet under andra kvartalet.
Avvecklingen kommer att ge en positiv likviditets- och resultateffekt
under resterande del av 2020.

Första kvartalet 2020

·
Nettoomsättningen uppgick till 150,2 (148,9) MSEK, en ökning med 0,9
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

· Kvartalets EBITDA uppgick till 20,0 (27,6) MSEK, EBITDA-marginalen
uppgick till 13,3 (18,5) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (20,7) MSEK, vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 7,4 (13,9) procent.

· Kvartalets resultat uppgick till 1,0 (10,2) MSEK, vilket ger ett
resultat per aktie om 0,02 (0,18) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 (21,5)
MSEK.

VD har ordet
Stabil start på året
Årets första kvartal inleddes starkt med all-time-high i
nettoomsättning under ett kvartal där efterfrågan på våra produkter
och lösningar inom affärsområdet industriell radiostyrning var god.
Både Tele Radio och Åkerströms etablerade sig på en ny högre
försäljningsnivå även om tidigare höga tillväxttal av av förklarliga
skäl uteblev. Den stabila starten på året skapar ett förhållandevis
bra utgångsläge när vi möter en ny omvärldssituation präglad av
Covid-19. Vårt huvudfokus är nu att ta oss igenom denna kris på ett
så bra sätt som möjligt och samtidigt vara väl positionerade för att
fortsätta ta marknadsandelar när vi är igenom krisen.

Leveranser utan störningar till kunder trots Covid-19
Vi vidtog tidigt ett flertal åtgärder för att skydda vår personal och
säkra verksamhetens kontinuitet. Inledningsvis påverkade pandemin
Allgons produktion med störningar i våra kinesiska fabriker under
februari som en effekt av nedstängningen i Kina efter det kinesiska
nyåret. Trots detta lyckades vi genomföra leveranser till våra kunder
tack vare vårt decentraliserade varulager, i kombination med
alternativa transportlösningar då produktionen återstartats. Detta
var ett första viktigt test och kvitto på organisationens styrka och
förmåga att anpassa sig till helt nya omständigheter.

Pandemins påverkan på Allgon
Den globala industrin påverkas nu i allt högre grad av de åtgärder som
vidtas runt om i världen för att begränsa Covid-19-pandemins
spridning. När industriell verksamhet bromsar in eller pausas
påverkar det beslutsfattande hos många företag, däribland Allgons
kunder. Preliminära försäljningssiffror för april månad indikerar ett
försäljningstapp på omkring 25 procent jämfört med den genomsnittliga
månadsomsättningen under det första kvartalet. Det är mycket svårt
att bedöma hur stor påverkan Covid-19 kommer att ha på vår
försäljning på längre sikt vilket styrs av omvärldsfaktorer utanför
vår kontroll. Om krisen blir utdragen kan det komma att få negativa
konsekvenser för bolagets intjäning och kapitalposition. Läs mer om
Covid-19 på nästa sida.

Översyn av kostnader
Utgångsläget i början av året var, och fortsätter att vara, att rusta
Allgon för fortsatt tillväxt inom industriell radiostyrning. För att
skydda verksamheten och på kort sikt ta oss igenom Covid-19 vidtar vi
därför kostnadsbesparande åtgärder i olika delar av gruppen. Vi har
på olika sätt tillgodogjort oss stödåtgärder och statliga lättnader
som erbjuds i de marknader där vi har dotterbolag. Besparingarna
beräknas löpande uppgå mellan 10 till 15 procent på årsbasis. Under
slutet av april inledde vi avvecklingen av IIOX som har
underpresterat en längre tid. Avvecklingen av IIOX resulterar i en
nedskrivning av goodwill om 11,2 miljoner kronor som kommer belasta
resultatet under Q2. Åtgärden förväntas medföra årliga besparingar om
cirka 5 miljoner.

Renodling mot industriell radiostyrning
Under kvartalet fortsatte vi arbetet med Allgons strategiska renodling
mot industriell radiostyrning. Affärsområdet står idag för 83 procent
av koncernens försäljning. Ett steg i denna renodling är avyttringen
av Satmission till ASTG som vi kommunicerade den 12 maj. Hos ASTG får
Satmission ett nytt hem i ett bolag som är fokuserat på avancerade
system och tjänster för satellitkommunikation. Försäljningen beräknas
ge en realisationsförlust om cirka 16,7 MSEK under andra kvartalet
2020. Transaktionen medför

ingen likviditetspåverkan.
Summering
Vår stabila start på året i kombination med vidtagna
kostnadsbesparande åtgärder lägger en grund för Allgon att ta sig
igenom denna kris. Vi ska vara väl positionerade att tillvarata
framtida tillväxtmöjligheter när marknaden återhämtar sig. Vi är
ödmjuka inför de utmaningar världen just nu står inför, men ser att
det finns goda förutsättningar för Allgon att ytterligare stärka
positionen på längre sikt och nå vår vision att bli en global ledare
inom industriell radiostyrning.

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 13 maj

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg
för offentliggörande klockan 08.30 CET den 13 maj 2020.

Den fullständiga rapporten finns på
https://allgon.se/investerare/rapporter/
(https://allgon.se/investerare/rapporter/?utm_source=pressrelease&utm_med...)

Allgon AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari-mars, onsdagen
den 13 maj 2020 kl 08.30. Vi inbjuder aktiemarknad och media till en
telefonkonferens där VD Johan Hårdén samt CFO Sten Hildemar
presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:

Onsdagen den 13 maj kl 10.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: 08-505 583 54
Från Storbritannien: +44-333 300 9034

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/allgon-q1-2020

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på
Allgons hemsida https://allgon.se
(https://allgon.se/investerare/rapporter/). Här kommer en inspelad
version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter
eventet.

Välkommen!

Om Allgon
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi
utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella
tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen
finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna.
Allgon har omkring 390 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står
för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio
och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms
fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet
och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare
utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver
verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista
och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG
B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified
adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/allgon-ab/r/delarsrapport-januari-mars-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/236/3110117/1246660.pdf
https://mb.cision.com/Public/236/3110117/87d965805464b0df.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.