Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

Allgon AB: Kvartalsrapport januari-mars 2019

Allgon fortsätter växa med lönsamhet

Första kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 148,9 (46,8) MSEK, en ökning med
218,2 % jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen beror i
huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018.

· Kvartalets EBITDA uppgick till 27,6 (1,3) MSEK, EBITDA marginalen
uppgick till 18,5%.

· Implementeringen av IFRS 16 hade en positiv inverkan på
kvartalets EBITDA med 2,4 MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 20,7 (-0,5) MSEK, vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 13,9 (-1,2) %.

· Kvartalets resultat uppgick till 10,2 (-1,3) MSEK, vilket ger ett
resultat per aktie om 0,18 (-0,06) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,4
(-12,3) MSEK.

Industriell radiostyrning

· Allgons inriktning mot industriell radiostyrning fortsätter att
bidra till koncernens tillväxt. Organiskt växer affärsområdet med
18,9 % (proforma jämfört med motsvarande period 2018).

· Affärsområdet industriell radiostyrning stod under första
kvartalet för 82 % av Allgons omsättning och omsättningen uppgick
under kvartalet till 122,7 MSEK. EBITDA uppgick till 29,5 MSEK med en
EBITDA marginal om 24% (exklusive koncerngemensamma kostnader).

· Allgon ser goda förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar
på denna växande men ännu fragmenterade marknad med många mindre
regionala aktörer. Den globala marknaden uppskattas vara värd omkring
6-8 MDR SEK[1].

VD HAR ORDET

Allgon fortsätter att växa med lönsamhet och nettoomsättningen uppgick
under det första kvartalet till 148,9 MSEK med ett EBITDA på 27,6
MSEK. Vårt strategiska fokus på industriell radiostyrning bidrar
tydligt till vår tillväxt och området växer under det första
kvartalet med nära 19 procent organiskt. Tele Radio fortsätter att
växa samtidigt som tillväxten börjar ta fart också i vårt andra
radiostyrningsbolag Åkerströms vilket är glädjande. Totalt omsatte
affärssegmentet 122,7 MSEK vilket motsvarar 82 procent av vår
nettoomsättning.

Vi ser goda förutsättningar att fortsätta ta marknads-andelar på denna
globalt växande men ännu fragmenterade marknad med många mindre
regionala aktörer. Kundkraven är höga där lösningar måste fungera
användarvänligt och integreras i avancerade industriella processer,
samtidigt som de ska möta tuffa säkerhetskrav och certifieringar.
Detta innebär höga inträdeströsklar. Vi ser samtidigt ett ökat
intresse för radiostyrning från större industriella spelare vilket är
en möjlighet för oss. Med Allgons stora antal installerade system och
lojala kundrelationer har vi en stark position för att flytta fram
vår marknadsposition ytterligare. En framgångsfaktor för att uppnå
detta är att kombinera Åkerströms höga kunskap inom service och
eftermarknad med Tele Radios struktur och processer för lönsam
tillväxt. Under kvartalet inleddes Tele Radios lansering av den
nyutvecklade produktfamiljen PUMA, ett fullvärdigt och avancerat
hydrauliksystem vilket bolaget tidigare saknat. PUMA är Tele Radios
mest avancerade produktfamilj hittills och på sikt ser vi en stor
potential för PUMA inom främst den mobila marknaden.

Inom segmentet Connectivity är utvecklingen mer varierad. Inom WSI
fortsätter vi att göra satsningar på tjänsteutveckling, där flera
projekt sker i nära samarbete med IIOX. För antennbolagen Smarteq och
Satmission var utvecklingen bättre under första kvartalet jämfört med
föregående kvartal.

Industrins allt högre grad av automatisering och digitalisering skapar
stora möjligheter för Allgon, men ställer också krav på oss att hela
tiden utveckla vårt erbjudande till att ligga i teknologisk framkant.
Vi är mitt inne i en riktigt spännande tillväxtresa som bara har
börjat.

Johan Hårdén, VD Allgon
Stockholm, 13 maj

För mer information, kontakta:
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg
för offentliggörande klockan 08.30 CET den 13 maj 2019.

Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi
utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella
tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen
finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna.
Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står
för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio
och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms
fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet
och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare
utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver
verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista
och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B)
med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified
adviser.

----------------------------------------------------------------------

[1] Marknadsanalys av ett ledande internationellt konsultföretag som
uppskattade marknaden vara värd 5 Mdr SEK 2016 med tillväxttakt om
12% (CAGR) under perioden 2014-2016

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/allgon-ab/r/kvartalsrapport-januari-mars-2019...
https://mb.cision.com/Main/236/2811886/1043787.pdf
https://mb.cision.com/Public/236/2811886/b1042ec042c6c5e3.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.