Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Alligator Bioscience: Alligator Bioscience presenterar ATOR-1015 på ASCO: Ytterligare positiva fas I-data för den bispecif...

Lund den 29 maj 2020 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX),
meddelar att bolaget idag presenterar ytterligare data från den
pågående kliniska fas I-studien med den bispecifika
läkemedelskandidaten ATOR-1015 som utvecklas för tumörriktad
behandling av spridd cancer. Presentationen sker på den vetenskapliga
konferensen ASCO (American Society of Clinical Oncology) Annual
Meeting, som i år hålls virtuellt.

Resultaten från utvärderingen av doser upp till och med 600 mg (ca 10
mg/kg) visar att ATOR-1015 tolereras väl, och doseskaleringen har
gått vidare till 750 mg (12,5 mg/kg). 21 patienter med varierande
cancerformer (tjocktarmscancer, ögonmelanom, bukspottkörtelcancer,
äggstockscancer, gallgångscancer, magcancer och melanom) har
behandlats och utvärderats avseende säkerhet. Biverkningarna av
behandlingen var generellt milda och övergående. Inga allvarliga
immunrelaterade eller dosbegränsande biverkningar har rapporterats.

"Resultaten som presenteras på ASCO ger ytterligare stöd för den
fortsatta utvecklingen av ATOR-1015 som ett säkrare och mer effektivt
läkemedel än dagens behandlingsalternativ vid spridd cancersjukdom.
Vi ser därför mycket fram emot att driva ATOR-1015 vidare in i
effektstudier", säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Då ATOR-1015 uppvisar en mycket lovande säkerhetsprofil kommer
doseskaleringen att fortsätta på ännu högre doser än förväntat. Detta
beräknas dock inte påverka planen för en första effektutläsning i
melanom-patienter som kan ske redan i slutet av 2021.

Posterpresentationen på ASCO med titeln "A first-in-human phase I
study in patients with advanced and/or refractory solid malignancies
to evaluate the safety of ATOR-1015, a CTLA-4 x OX40 bispecific
antibody" är tillgänglig på bolagets hemsida
www.alligatorbioscience.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com
Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj
2020, kl. 14.00.

Om ATOR-1015 fas I-studien
Fas I-studien med ATOR-1015 är en doseskaleringsstudie i patienter med
spridd cancer (NCT03782467). Det primära målet med studien är att
undersöka säkerhet och tolerabilitet och fastställa maximalt
tolererbar dos (MTD)/rekommenderad dos för efterföljande
effekt-studier. Första patienten doserades i mars 2019 och efter att
den maximalt tolererbara dosen eller rekommenderad dos för fas II
fastställts planeras vidare klinisk utveckling av ATOR-1015, primärt
för behandling av spridd hudcancer.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik
CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad
kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder
till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den
co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är starkare i de
områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i
tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och
kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017,
ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101
(i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier
handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX". Huvudkontoret är
beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se
www.alligatorbioscience.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-bioscience-p...
https://mb.cision.com/Main/12681/3123012/1255849.pdf

Författare Cision News