Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Alligator Bioscience: Alligator Biosciences samarbete med Biotheus Inc. går vidare med en andra delbetalning

Lund den 1 juni 2020 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX),
meddelar idag att bolaget erhållit ytterligare 0,5 miljon dollar i en
andra delbetalning från det kinesiska företaget Biotheus Inc. En
första delbetalning om 0,5 miljon dollar erhölls i augusti 2019 i
samband med att Alligator ingick ett licensavtal med Biotheus med ett
totalvärde på upp till 142 miljoner dollar. Avtalet avser de
kinesiska rättigheterna till en immunaktiverande antikropp från
antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD[®], med avsikt att skapa upp
till tre nya bispecifika molekyler.

"Det är mycket glädjande att Biotheus valt att gå vidare med
samarbetet efter att ha utfört en grundlig vetenskaplig och teknisk
utvärdering av vår antikropp. Det innebär ännu en validering av vårt
antikroppsbibliotek och vår kapacitet att ta fram immunaktiverande
antikroppar, samtidigt som det ger Alligator ytterligare närvaro på
den viktiga kinesiska läkemedelsmarknaden", säger Per Norlén, vd på
Alligator Bioscience.

Licensavtalet omfattar exklusiva rättigheter till en immunaktiverande
antikropp riktad mot en receptor inom Tumor Necrosis Factor
Receptor-superfamiljen (TNFR-SF), ett samlingsnamn för ett antal
målmolekyler med liknande funktioner, och gäller för marknaderna
Kina, Hongkong, Taiwan och Macau.

Utöver den erhållna initiala betalningen om sammanlagt 1 miljon dollar
ger licensavtalet Alligator rätten att erhålla ytterligare delmåls-
och optionsbetalningar till ett potentiellt totalvärde om upp till
141 miljoner dollar samt royalty-ersättningar på framtida försäljning
och delar av eventuella sublicensieringsintäkter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com
Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni
2020, kl. 13.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och
kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017,
ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101
(i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier
handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX". Huvudkontoret är
beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se
http://www.alligatorbioscience.com.

Om Biotheus Inc.
Biotheus är ett snabbväxande privatägt bioteknikbolag baserat i
Zhuhai, Guangdong, Kina, med fokus på utveckling av nästa generations
antikropps-baserade cancerbehandlingar. Biotheus ledningsgrupp har
bred erfarenhet i allt från upptäcktsforskning till
registreringsansökan i Kina. Biotheus har en bred projektportfölj med
fokus på immunonkologi med målet att utveckla de ledande
läkemedelskandidaterna fram till marknadsgodkännande. För att uppnå
dessa mål söker Biotheus aktivt efter samarbetspartners för klinisk
utveckling och kommersialisering.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-biosciences-...
https://mb.cision.com/Main/12681/3125366/1257282.pdf

Författare Cision News