Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

ALM Brand A/S: Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S ...

I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt
til at indberette handler for Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen skal Alm. Brand
A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses
nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier eller andre
værdipapirer, som er knyttet til disse aktier.

Se vedhæftede indberetning.

Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet
til senior investor relations officer Mikael Bo Larsen på tlf.nr. 51 43 80
02.

Vedhæftet fil

* AS 10 2020 - Indberetning af transaktioner

Författare Hugin Nyheter