Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-07

ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolaget beslutat att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor ("Emissionen") inom ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de "Befintliga Obligationerna") förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

Emissionen mötte stark efterfrågan från investerare och var kraftigt övertecknad trots att emissionsstorleken utökats från det ursprungligen kommunicerade beloppet. Det nya obligationslånet har en löptid på 4,5 år och en rörlig ränta motsvarande 725 baspunkter över 3-månaders STIBOR. Bolaget avser att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Nettolikviden från Emissionen kommer användas för återbetalning av de Befintliga Obligationerna samt för allmänna bolagsändamål, drivet av stark försäljning i ALM Småa Bostad vilket leder till att produktionstakten av förvaltningsbostäder kan accelereras ytterligare.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 30 november 2020 har Bolaget lämnat villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna. Beslutet att genomföra Emissionen innebär att det tidigare uppställda villkoret för förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna förklaras uppfyllt och att inlösen och avnotering kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

I samband med Emissionen har Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) agerat finansiella rådgivare, och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerat legal rådgivare.

 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 
 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-12-07 kl.16:45  

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.