Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-30

ALM Equity: Korrigering av tidigare pressmeddelande

I det pressmeddelande ALM Equity AB (publ) distribuerade 30 november 2020 kl. 18.35 "ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att ta upp ett nytt obligationslån samt lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintligt obligationslån" förekom felaktigheter i anledning av att det pressmeddelande som distribuerades inte var i final form. Nedan följer en korrigerad version av pressmeddelandet.

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera ett nytt obligationslån i syfte att i förtid refinansiera Bolagets utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de "Befintliga Obligationerna").

En kapitalmarknadstransaktion av SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget ("Obligationsemissionen"). Nettolikviden från en eventuell transaktion kommer att användas till att refinansiera de Befintliga Obligationerna samt allmänna bolagsändamål.

Med anledning av den tänkta refinansieringen lämnar Bolaget villkorat meddelande om att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna. Inlösen är villkorad av att Obligationsemissionen genomförs framgångsrikt.

Om Obligationsemissionen genomförs innan avstämningsdagen för inlösen, vilken är den 18 december 2020, blir inlösen oåterkallelig och de Befintliga Obligationerna kommer att lösas in den 29 december 2020 till 100,75 procent av dess nominella belopp (dvs. 1 007 500 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald ränta. För fullständig information om villkoren för inlösen hänvisas till det villkorade meddelandet om förtida inlösen som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, vilket även skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 30 november 2020.

Innehavare av de Befintliga Obligationerna kommer med förbehåll för Bolagets tilldelningsbeslut erbjudas möjlighet att byta in Befintliga Obligationer i Obligationsemissionen, och ombes härvid att kontakta någon av de nedanstående finansiella rådgivarna för ytterligare information.

Justerat nominellt belopp av de Befintliga Obligationerna uppgår till totalt 391 miljoner kronor. Befintliga Obligationer som innehas av Bolaget kan komma att makuleras innan avstämningsdagen för inlösen. De Befintliga Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med inlösen.

Bolaget har engagerat Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:
Pareto Securities: PSBondIssue.se@paretosec.com 
Swedbank: syndicate@swedbank.se

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-11-30 kl.21.35

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.