Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-12

ALM EQUITY: ÖVERVÄRDE SMÅAS BYGGRÄTTSPORTFÖLJ CA 1,5 MDR KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsutvecklaren Alm Equity meddelar att JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Småa Bostads byggrättsportfölj. Byggrättsportföljen inkluderar både hel- och delägda byggrätter samt förvärvsavtal för byggrätter som ännu inte tillträtts. Byggrätter under produktion är inte inkluderade i värderingen.

Resultatet av värderingen visar ett övervärde på cirka 1,5 miljarder kronor avseende ALM Småa Bostads andel av den totala portföljen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

På övergripande nivå är det inga väsentliga värdeförändringar jämfört med värderingen som genomfördes förra året, enligt Alm Equity.

"Dock så har ett par större projekt sålts vidare till JV-strukturer, vilket ökat ingångsvärdena. Ett flertal projekt motsvarande drygt 1.400 enheter har produktionsstartats under senaste året och ingår därför inte längre i värderingsunderlaget", skriver Alm Equity i ett pressmeddelande.

Vid genomförande av projekten frigörs förutom övervärdet på byggrätterna även normala nettovinster i projekten, vilka beräknas uppgå till cirka 15 procent av projektens omsättning.

Alm Equity redovisar byggrätter till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Vid beräkning av justerat eget kapital så ökar koncernens (stamaktiernas) kapital med de övervärden som finns i byggrätterna.

"Sedan 2011 har Alm Småa Bostad fokuserat på att förvärva flexibla byggrätter som gjort det möjligt att kunnat placera en allt större del av produktionen mot förvaltningsmarknaden. Flexibiliteten har även bidragit till att värdena haft en positiv utveckling över tiden", säger Joakim Alm, vd för Alm Equity.
Författare Direkt-SE