Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

ALM EQUITY: RESULTAT 45 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alm Equitys resultatet för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 45 miljoner kronor (306). Resultatet har påverkats positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter om 14 miljoner kronor (28).

Under kvartalet har värdeförändringar på förvaltningsfastigheter under uppförande påverkat resultatet med 17 miljoner kronor (135).

Styrelsen föreslår utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier genom en fondemission istället för kontantutdelning, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1:20 kronor per stamaktie (1:20).

Styrelsen föreslår vidare 8:40 kronor i utdelning (8:40) kontant per preferensaktie att utbetalas med 2:10 kronor kvartalsvis (2:10).
Författare Direkt-SE