Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

ALMEGA: FORTSATT STARK KONJUNKTUR, MEN PERSONALBRIST ETT HINDER

STOCKHOLM (Direkt) Konjunkturen i den privata tjänstesektorn är fortsatt
stark, även om den har mattats något sedan årsskiftet. Samtidigt har
personalbristen stigit till nya toppnivåer, vilket är ett allt större hinder
för många tjänstebranscher att kunna öka produktionen.

Det visar arbetsgivarorganisationen Almegas tjänsteindikator för det fjärde
kvartalet, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Det är mycket glädjande att det fortsatt är en väldigt hög efterfrågan på
kunskapsintensiva tjänsteföretags tjänster, men företagen har svårt att få
tag på tillräckligt mycket kompetent arbetskraft i Sverige", säger Almegas vd
Anna-Karin Hatt till Nyhetsbyrån Direkt.

Tjänstesektorns tillväxttakt under det fjärde kvartalet i år väntas bli
ungefär på samma nivå som under tredje kvartalet, då produktionen ökade med
3,7 procent i årstakt. Det är framförallt delar av företagstjänsterna som
håller uppe produktionstakten i den privata tjänstesektorn, medan andra delar
utvecklas klart svagare och det syns tecken på en inbromsning, inte minst i
arkitekt- och teknikkonsultbranschen, som levererar tjänster till den
svalnande byggsektorn. Företagstjänsterna med sin täta koppling till
exportmarknaden och exportindustrin gynnas av den fortsatt goda
omvärldskonjunkturen som håller upp efterfrågan.

Sysselsättningen väntas ta mer fart under det fjärde kvartalet, enligt Almegas
arbetsmarknadsindikator, men den utbredda bristen på personal är ett hinder
för sysselsättningstillväxten.

"Bristen på rätt kompetenser och den försämrade matchningen på arbetsmarknaden
försvårar dock för företagen att anställa i den utsträckning de har behov
av", skriver Almega.

42 procent av de privata tjänsteföretagen uppger att brist på personal är
deras främsta hinder, väl över toppnivån 30 procent i den förra
högkonjunkturen 2007, före finanskrisen. Almega noterar att den privata
tjänstesektorns sysselsättning växte starkare i den förra högkonjunkturen,
vilket de kopplar till den större bristen på personal i dag och en sämre
matchning.

Vidare visar Almegas prisindikator på en lägre ökningstakt för tjänstepriserna
under det fjärde kvartalet och förutom i handeln är priserna förhållandevis
pressade, trots det goda konjunkturläget.

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.