Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Kommuniké från årsstämma

Vid AlphaHelix Molecular Diagnostics AB's årsstämma i Nacka den 21:a
maj beslutades i enlighet med styrelsens förslag; enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Ulrica Karlsson, Mikael Havsjö,
Artur Aira och Mattias Molin. Baker Tilly Umeå AB valdes till revisor
för tiden intill dess att ordinarie årsstämman hållits år 2020, och
revisionsbolaget har utnämnt Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att ett arvode om 50 000 kr ska utgå till ledamot som
inte är anställd i bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen
fastställdes och det beslutades att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2018 samt att årets förlust balanseras i ny räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av
sammantaget högst 10 566 483 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna
tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och
betalas kontant eller mot apport.

Mikael Havsjö

070 788 12 08

mikael.havsjo@alphahelix.com

Mattias Molin

0708 970 790

mattias.molin@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom
dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba
DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad
distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan
1975.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/kommunike-...
https://mb.cision.com/Main/11549/2820783/1049328.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.