Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Kommuniké från årsstämma

Vid AlphaHelix Molecular Diagnostics AB's årsstämma i Nacka den 25:e
maj beslutades i enlighet med styrelsens förslag; enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Ulrica Karlsson, Mikael Havsjö
och Artur Aira medan Mattias Molin ersattes av Neven Zoric. Baker
Tilly Umeå AB valdes till revisor för tiden intill dess att ordinarie
årsstämman hållits år 2021, och revisionsbolaget har utnämnt Åsa
Dahlgren som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att ett arvode om 50 000 kr ska utgå till ledamot som
inte är anställd i bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen
fastställdes och det beslutades att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019 samt att årets förlust balanseras i ny räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av
sammantaget högst 10 566 483 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna
tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och
betalas kontant eller mot apport.

Mikael Havsjö

070 788 12 08

mikael.havsjo@alphahelix.com

Mattias Molin

0708 970 790

mattias.molin@alphahelix.com

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular
Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e maj
2020.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom
dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba
DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad
distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan
1975.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/kommunike-...
https://mb.cision.com/Main/11549/3119690/1253523.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.