Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-26

ALZINOVA: 2 KV ENLIGT PLAN, RESULTAT -1,1 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alzinovas verksamhet har utvecklats enligt plan under andra kvartalet, trots den pågående covid-19-pandemin som påverkar både bolaget och omvärlden.

Det skriver vd Kristina Torfgård i delårsrapporten.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,1 miljoner kronor (-1,6) under andra kvartalet.

Bolagets långsiktiga mål är att utveckla ett sjukdomsmodifierande terapeutiskt vaccin för att behandla och även förebygga progressen av Alzheimers sjukdom.

"Vi har under andra kvartalet fått levererat en teknisk batch av ALZ-101 vilken visat sig ha högre renhet än den substans som producerats av den tidigare leverantören, vilket är positivt. Dock har det pågående analysarbetet av denna tekniska batch inte kunnat slutföras enligt plan, vilket innebär att produktion och leverans av studieläkemedel till den planerade kliniska fas 1b-studien på Alzheimerpatienter är försenad. Denna försening kommer dock troligen att underlätta rekryteringen av patienter till kliniska studiens start, med hänsyn till den förväntade utvecklingen av covid-19 med bättre tillgång till patienter under andra kvartalet 2021", skriver vd.

Under sommaren meddelade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att man accepterar ansökan om prioriterad granskning av data från en annan klinisk läkemedelskandidat (aducanumab från Biogen) för behandling av Alzheimers sjukdom.

"Vi är mycket positiva till denna nyhet vilket innebär en ny era inom forskningen och kliniska framsteg kring Alzheimers sjukdom. Detta visar inte bara på möjligheterna att registrera ett sjukdomsmodifierande läkemedel inom området amyloid-β men också på möjligheten till förkortade utvecklingstider samt kortare tid till marknadsgodkännande, vilket är lovande för patienter med Alzheimers sjukdom", skriver vd.

Periodens kassaflöde var -4,5 miljoner kronor andra kvartalet (-1,5) och likvida medel vid periodens slut var 21,8 miljoner kronor.
Författare Direkt-SE