Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Alzinova: Alzinova AB delårsrapport för januari - mars 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed
delårsrapport för första kvartalet 2020.

Tre månader (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 774 906 SEK
(-1 170 594 SEK).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,16 SEK)
· Soliditeten uppgick till 91,8% (95,4%).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Bolaget informerade i januari om att man säkerställt en robust och
validerad process för tillverkning av läkemedelssubstans som
uppfyller kvalitetskraven för den kliniska studien på patienter med
Alzheimers sjukdom med vaccinet, ALZ-101 samt att studien beräknas
att starta under fjärde kvartalet med första patientens första dos
planerad till årsskiftet 2020/2021

· I februari genomförde Alzinova AB en förändring av styrelsens
sammansättning, då Björn Löwenadler lämnade Alzinovas styrelse av
personliga skäl.

· En extra bolagsstämma genomfördes den 27 februari 2020. Vid
stämman fattades beslut om antalet styrelseledamöter i bolaget samt
tillsättande Pernilla Sandwall som ny styrelseledamot.

· I mars tillträdde Håkan Skogström rollen som Chief Financial
Officer.

· Bolaget arbetar aktivt med riskanalys avseende covid-19 och har
nära arbete med samarbetspartners för att minimera eventuella
effekter av covid-19. Alzinova avser att uppdatera marknaden
regelbundet med relevant information avseende väsentliga effekter på
Alzinovas verksamhet från covid-19.

Väsentliga händelser efter utgången av första kvartalet 2020

· Inga väsentliga händelser

VD har ordet

Vårt mål är att vid årsskiftet 2020/2021 starta den första kliniska
studien med ett terapeutiskt vaccin, specifikt riktat mot de toxiska
oligomererna av amyloid-?, på patienter med Alzheimers sjukdom.

Läkemedelskandidaten ALZ-101 är i sen preklinisk fas och under första
kvartalet 2020 har vi fortsatt arbetet med att utveckla och
framställa läkemedelssubstans för att under hösten kunna leverera
GMP-material och kliniskt studiematerial för den kommande studien. Vi
har förberett och arbetat med den regulatoriska dokumentationen som
krävs för att kunna starta den kliniska fas-1b-studien på
Alzheimerpatienter i Finland. Detta är den första studien med ALZ-101
i människa och kommer därför att vara en så kallad säkerhetsstudie
där målet är att visa att det terapeutiska vaccinet ALZ-101 är säkert
och tolereras väl hos Alzheimer patienter. Vi kommer i den kliniska
studien även studera immunsvaret hos patienterna och en rad olika
biologiska markörer som är kopplade till Alzheimers sjukdom.

Läkemedelskandidaten ALZ-101 och antikroppen ALZ-201 skiljer sig från
tidigare testade kandidater inom Alzheimers sjukdom, vilka ospecifikt
och i olika hög grad, binder in till olika former av amyloid-?.
Kliniska studier som genomförts med andra kandidater tyder på att
specificiteten är viktig både för att erhålla en god effekt men även
för att undvika biverkningar.

Ett terapeutiskt oligomerspecifikt vaccin för Alzhemiers sjukdom är
specifikt och unikt och innebär att kroppen genererar egna
antikroppar som är enbart riktat mot de toxiska oligomererna av
amyloid-?, som anses vara orsaken till Alzheimers sjukdom.

Vårt mål är att utveckla ett sjukdomsmodifierande terapeutiskt vaccin
för att behandla och även förebygga Alzheimers sjukdom. Ett
långverkande och därmed kostnadseffektivt läkemedel möjliggör för
patienter att leva ett självständigt liv fritt från påverkan av
Alzheimers sjukdom.

Vår finansiella situation är fortsatt stabil. De fasta kostnaderna
utgörs främst av förhållandevis låga driftskostnader som löner,
lokalhyra och administration. De löpande kostnaderna är kopplade till
vårt vaccinprojekt ALZ-101 och den kliniska studien på
Alzheimer-patienter.

Covid-19-pandemin påverkar oss alla direkt och indirekt. Vi arbetar
fortlöpande med riskanalys och har ett nära arbete med
samarbetspartners för att minimera eventuella negativa konsekvenser
för Alzinova. Vi har idag ännu inte haft någon större påverkan av
covid-19 på Alzinovas verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08:00

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av
läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största
folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets
patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med
potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är
centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av
ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och
förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk
utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget
bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova
är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom
Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alzinova/r/alzinova-ab-delarsrapport-for-janu...
https://mb.cision.com/Main/13200/3112567/1248133.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.