Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-20

Alzinova har avslutat humaniseringsarbetet och väljer huvudkandidat för den monoklonala antikroppen ALZ-201

Alzinova AB (publ) (FN STO: ALZ), ett svenskt biofarmabolag, meddelar idag att bolaget har framgångsrikt slutfört humaniseringsarbetet och valt en humaniserad huvudkandidat för sin monoklonala antikropp ALZ-201.

Alzinova inledde under andra kvartalet 2021 arbetet med att humanisera den monoklonala antikroppen ALZ-201. Bolaget har nu framgångsrikt slutfört humaniseringsarbetet och valt en huvudkandidat som kommer att vidareutvecklas. Syftet är att stärka Alzinovas portfölj av sjukdomsmodifierande terapier och erbjuda ytterligare en behandlingsmetod för att hjälpa patienter som lider av Alzheimers sjukdom. Flera backup-kandidater med lovande profiler har också tagits fram.

Anders Sandberg, Chief Scientific Officer på Alzinova, säger: "Antikroppen ALZ-201 har en unik bindningsprofil och starka prekliniska effektdata. Att den nu har modifierats för att tolereras av människor gör det möjligt att utveckla den vidare som en potentiell behandling för patienter med Alzheimers. Vi tror att denna antikropp och det besläktade vaccinet ALZ-101 potentiellt kan komma att göra stor skillnad inom framtidens Alzheimers sjukdomsbehandlingar."

Unik specificitet och preklinisk effekt
I december 2021 meddelade Alzinova resultaten från ett forskningssamarbete med  (https://www.alzinova.com/investors/press-releases/press/?releaseID=7CAFA81303C585FA)Amsterdam University Medical Centers. Data från projektet bekräftade den unika specificiteten och prekliniska effekten av ALZ-201.

Den humaniserade monoklonala antikroppen, ALZ-201, har potential att utvecklas till en ny terapi som specifikt riktar in sig på toxiska former av amyloid-betapeptiden (oligomerer), och därmed förhindra dess neurotoxiska effekt på nervceller. Aggregering av amyloid-beta i hjärnan är allmänt erkänd som en central bakomliggande orsak till Alzheimers sjukdom.

Både ALZ-201 och det besläktade terapeutiska vaccinet, ALZ-101, vilket befinner sig i klinisk fas, är nya immunterapier med mycket specifika och riktade effekter, vilket anses resultera i mer gynnsamma kliniska profiler och best-in-class-potential jämfört med andra immunterapier mot amyloid-beta.

Bolaget planerar att under första halvåret 2022 kommunicera detaljer kring den framtida utvecklingen av ALZ-201.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2022 kl. 16:50.

Om ALZ-201
ALZ-201 är en monoklonal antikropp utvecklad för att specifikt neutralisera skadliga lösliga former av amyloid-beta42 - den bakomliggande orsaken till Alzheimers sjukdom. Den saknar affinitet för monomerer och fibriller, inklusive plack, och alla former av det mycket mindre toxiska amyloid-beta40. Sin unika bindningsprofil till trots har den en stark effekt på toxiciteten av hjärnextrakt från avlidna Alzheimerpatienter. Genom att enbart neutralisera den toxiska formen av amyloid-beta förväntas en högre grad av inbindning till målet över blodhjärnbarriären jämfört med andra amyloid-antikroppar, vilket tros kunna resultera i en terapi som är "best in class" inom denna typ av terapier. ALZ-201 befinner sig i tidig preklinisk utveckling och dess specificitet liknar den för det besläktade vaccinet ALZ-101 som är i klinisk fas.

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Författare Cision