Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

ALZINOVA: INITIERING KLINISK STUDIE MILSTOLPE UNDER KVARTALET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alzinova, som forskar inom området behandlingar mot Alzheimers sjukdom, summerar det tredje kvartalet resultatmässigt till ett underskott på 1,4 miljoner kronor på rörelsenivå (-1,2).

För den ackumulerade perioden januari-september var förlusten 5,1 miljoner (-4,1).

"Det är glädjande att vi under det tredje kvartalet nådde vårt viktiga mål att erhålla ett godkännande från den finska läkemedelsmyndigheten, Fimea, om att få starta den kliniska studien. Vi har nu initierat studien och befinner oss därmed i klinisk utvecklingsfas", skriver Alzinovas vd Kristina Torfgård i rapportens vd-ord.

Bolaget bibehåller en hög soliditet, 96,6 procent (94,4) och avslutade kvartalet med en likviditet på 34,3 miljoner kronor. Nuvarande likviditet tillsammans med det kapital som förväntas komma in i början av 2022 genom teckningsoptionsprogram bedöms av bolaget säkerställa slutförande av klinisk fas 1b och det närmast planerade utvecklingsarbetet med vaccinet ALZ-101.
Författare Direkt-SE