Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Alzinova: Kommuniké från Alzinova AB (publ) årsstämma den 14 maj 2020

Alzinova AB (publ) höll idag, den 14 maj 2020, årsstämma i Göteborg.
Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Björn Larsson till
stämmoordförande och Anders Sandberg, styrelsesuppleant i bolaget,
var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden
i enlighet med styrelsens och aktieägarna Mivac Developments och GU
Ventures tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en
sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Björn Larsson, Clas Malmeström, Carol
Routledge, Anders Waas och Pernilla Sandwall och nyvaldes Lena
Degling Wikingsson och Per-Göran Gillberg. Till styrelsesuppleanter
omvaldes Anders Sandberg och Jesper Dahlberg.

Det beslöts att arvode ska utgå med två inkomstbasbelopp per år 2020
för styrelseordförande och ett inkomstbasbelopp per år 2020 till
vardera övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag och Andreas Mast
kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller
emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier som
ska kunna tillkomma vid emission med företrädesrätt för aktieägarna
ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av
bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och
antalet aktier. För emissioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna vara
begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om tio (10)
procent.

Beslut om införande av långsiktiga incitamentsprogram för
styrelseledamöter respektive nyckelpersoner

Stämman beslutade, genom två separata beslut, om införande av
långsiktiga incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner
till styrelseledamöter i bolaget enligt aktieägarna Mivac
Developments och GU Ventures förslag och till nyckelpersoner i
bolaget enligt styrelsens förslag.

De två besluten innebär att bolaget emitterar högst 160 000
teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i
bolaget. Optionerna emitteras till bolagets styrelseledamöter, varvid
högsta tillåtna teckning per ledamot ska uppgå till 10 833
tecknings-optioner, samt till anställda och konsulter i bolaget,
varvid bolagets VD ska ha rätt att teckna högst 53 000
teckningsoptioner, bolagets CFO högst 21 000 teckningsoptioner och
övriga befattningshavare (två personer) högst 10 500
teckningsoptioner var, i enlighet med de förslag som fanns intagna i
kallelsen till stämman. I förslaget finns även information om
utspädningseffekter till följd av besluten.

"Vi är mycket glada över att Lena och Per-Göran blir nya
styrelseledamöter i Alzinova AB. Med sin erfarenhet kommer de båda
att tillföra värdefull kompetens i styrelsen, när bolaget nu går in i
en ny fas" kommenterar styrelseordförande Björn Larsson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av
läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största
folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets
patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med
potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är
centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av
ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och
förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk
utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget
bedriver även utveckling avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av
forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs
universitet och av GU Ventures AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alzinova/r/kommunike-fran-alzinova-ab--publ--...
https://mb.cision.com/Main/13200/3112422/1248019.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.