Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-01

Amasten Fastighets AB: Amasten tillträder Urbano och elva bostadsfastigheter i Köping

Amasten Fastighets AB (publ) ("Amasten" eller "Bolaget") har idag, 1
juli, tillträtt tidigare kommunicerade förvärv av Urbano AB från
ICA-handlarnas Förbund och elva bostadsfastigheter i Köping från
Sterner Stenhus. Förvärven har genomförts i enlighet med tidigare
kommunicerade villkor. Förvärvet av Urbano AB är en av de enskilt
största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2019.

Antalet utestående stamaktier i Amasten uppgår efter affärerna till
429 850 671. ICA-handlarnas Förbund blir Bolagets största aktieägare
med 190 000 000 stamaktier, Sterner Stenhus blir Bolagets näst
största aktieägare med 47 005 836 stamaktier. ICA-handlarnas Förbund
och Sterner Stenhus ägarandelar uppgår till cirka 44,2 % respektive
cirka 10,9 % av det totala antalet utestående aktier och röster i
Bolaget.

Förvärven har skett i bolagsform och baserats på ett underliggande
fastighetsvärde om 2,8 miljarder kronor för Urbano AB respektive 216
miljoner kronor de elva bostadsfastigheterna i Köping. Köpeskillingen
uppgår till 978,5 miljoner kronor för Urbano AB respektive 116,7
miljoner kronor för de elva bostadsfastigheterna i Köping.
Betalningen för förvärvet av Urbano AB och de elva
bostadsfastigheterna i Köping har båda erlagts genom lån och riktade
nyemissioner om 190 000 000 stamaktier respektive 20 000 000
stamaktier till överenskomna teckningskurser om 5,15 kronor per
stamaktie i båda förvärven.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 1 juli 2019 kl. 11.15 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och
bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till två tredjedelar bostäder,
resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och
samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida
www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North
Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon
08-528 00 399. info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-tilltrader-ur...
https://mb.cision.com/Main/1704/2854473/1071577.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.