Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-15

Amasten Fastighets AB: Amastens incitamentsprogram fulltecknat

Vid extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) den 16 oktober
2017 togs beslut om att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram
till fem nyckelpersoner baserat på en riktad emission till Amastens
dotterbolag om högst 15 000 000 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna har en löptid om drygt tre år, fram till november
2020. Teckningskursen vid lösen ska vara 5,25 kr per aktie.

Deltagarna i incitamentsprogrammet är Amastens nya ledningsgrupp
bestående av VD Jan-Erik Höjvall, CFO Hans Ragnarsson,
förvaltningschef Mikael Rånes, hållbarhetschef Magnus Jägre och
affärsutvecklingschef Ellen Reichard. Incitamentsprogrammet har
fulltecknats och tilldelning har skett enligt de av stämman beslutade
principerna.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

___________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA
Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amastens-incitamentspr...
http://mb.cision.com/Main/1704/2415846/767766.pdf

Författare Cision