Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Ambea: Ambea slutför förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter och presenterar ny koncernledning

Pressmeddelande 2019-01-21

Förvärvet av Aleris slutfört

Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter i Sverige, Norge och
Danmark har idag slutförts. Köpeskillingen uppgick till 2,6 miljarder
kronor på kassa- och skuldfri basis (enterprise value) och den
slutliga köpeskillingen uppgick till cirka 3 miljarder kronor givet
Aleris Omsorgs nettokassa vid closing. Genom förvärvet blir Ambea
marknadsledande i Sverige, Norge och Danmark.

Den nya koncernens omsättning under perioden 1 juli 2017 till den 30
juni 2018 uppgick till cirka 10 602 miljoner kronor, varav Ambea
omsatte 5 937 miljoner kronor och Aleris Omsorg cirka 4 665 miljoner
kronor[1]. Verksamheterna har tillsammans cirka 13 100 medarbetare
(FTE) och 7 690 bäddar och omsorgsplatser i egen regi.

Genom förvärvet skapar Ambea en stabil plattform för framtida organisk
tillväxt och betydande möjligheter till såväl direkta
kostnadssynergier som operationella förbättringar. Utöver direkta
kostnadssynergier och identifierade operationella förbättringar
bedömer Ambea att det finns ytterligare effektiviseringar som
förväntas realiseras under kommande två till tre år.

För att återbetala del av finansieringen av förvärvet och sänka Ambeas
skuldsättning i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål, avser
Ambea, som tidigare har kommunicerats, genomföra en nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2
miljarder kronor. Företrädesemissionen förväntas beslutas och
genomföras under det första halvåret 2019.

Fredrik Gren, VD och koncernchef för Ambea:

"Vi är glada att äntligen få välkomna Aleris omsorgsverksamheter till
Ambea. Tillsammans tar vi positionen som det ledande omsorgsföretaget
i Sverige, Norge och Danmark och får möjlighet att skapa synergier,
samordning av inköp och inte minst erfarenhetsutbyten kring
verksamhets- och kvalitetsutveckling."

Ny koncernledning

Som ett led i förvärvet av Aleris Omsorg genomför Ambea förändringar i
koncernledningen. Daniel Warnholtz, CFO för Ambea sedan 2011, utses
även till vice VD och Erik Sandøy och Miriam Toft tillträder som nya
medlemmar av koncernledningen som ansvariga för affärsområdena Norge
under varumärket Stendi respektive det nya affärsområdet Danmark som
drivs under varumärket Altiden. Koncernledningen består härefter av
Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD tillika CFO, Ulla Tansen,
affärsområdeschef Vardaga, Magnus Åkerhielm, affärsområdeschef
Nytida, Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi, Miriam Toft,
affärsområdeschef Altiden och Eva Domanders, affärsområdeschef Klara
Kompetens.

Om Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi

Erik var VD i Aleris Omsorg Norge mellan 2015-2019. Innan dess var han
VD för Ungplan och BOI i åtta år. Erik var därtill en av grundarna av
Ungplan som erbjöd omsorgstjänster för barn och unga och senare
såldes till Aleris.

Om Miriam Toft, affärsområdeschef Altiden

Miriam var VD i Aleris Omsorg Danmark mellan 2014-2019. Hon var
tidigare HR-chef för Aleris Omsorg och Sjukvård i Danmark under tre
år. Därtill har Miriam haft flera seniora roller i Aleris Omsorg
mellan 2003-2011.

[1] Justerat för enheter som avvecklats, enheter som är under
avveckling samt jämförelsestörande poster.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna information är sådan som Ambea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-01-21 kl. 12:00
CET.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata
omsorgsföretag med över 750 enheter och omkring 26 000 medarbetare.
Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och
familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi.
Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra
världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har
huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambea/r/ambea-slutfor-forvarvet-av-aleris-omso...
https://mb.cision.com/Main/5048/2721577/979400.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.