Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Ambea: Kommuniké från Ambeas årsstämma 15 maj 2020

Stockholm - Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma
röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och
valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lena Hofsberger, Daniel
Björklund, Anders Borg, Gunilla Rudebjer, Lars Gatenbeck, Mikael
Stöhr och Liselott Kilaas. Lena Hofsberger omvaldes till
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor
för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och
beslutade om att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att
någon utdelning således inte lämnas.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade även att:

· godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
· godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
· principerna för utseende av valberedning ska motsvara principerna
från tidigare år, dock med justeringen att principerna nu gäller
tillsvidare,

· ändra 1 och 11 §§ i bolagsordningen, dels för att i 1 § reflektera
en regelförändring som skett, dels för att renodla skrivningen i 11 §
utan någon saklig ändring,

· bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget samt bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier, och

· bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan
utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som
var utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet
uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av
emissionsbemyndigandet.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer
hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter
årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se (jacob.persson@ambea.se)

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata
omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000
medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd,
utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara
kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen
lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har
huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.
www.ambea.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambea/r/kommunike-fran-ambeas-arsstamma-15-ma...
https://mb.cision.com/Main/5048/3113115/1248595.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.