Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Ambia Trading: Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna

I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för utveckling av
befintliga verksamheter och det aviserade nyförvärvet Digital Inn
Holding AB beslutade styrelsen 2019-04-30 att genomföra en nyemission
om högst 16.8 MSEK till kursen 7.80 SEK per aktie och med
företrädesrätt för aktieägarna och med övriga villkor enligt nedan.
Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra
45 % av kapital och 45 % av röster. Handel med Teckningsrätter (TR)
och BTA beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från
och med den 11 juni 2019 till den 26 juni.

Styrelsen har i dag beslutat, förutsatt att extra bolagstämma ger sitt
godkännande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 080 529 kronor genom
nyemission av högst 2 161 058 stycken aktier (med ett kvotvärde på
0,5 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 16 856 252 kronor, med ett
övertilldelningsutrymme om maximalt 8 271 151 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, för varje
befintlig aktie erhålles fem (5) teckningsrätter (TR), för teckning
av en (1) ny aktie krävs sex (6) teckningsrätter;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara
2019-06-07;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget
kommer för varje befintlig aktie att erhålla fem stycken
teckningsrätter;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-06-11
till 2019-06-26, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant
betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-06-11
till 2019-06-26;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt
skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för
emissionens högsta belopp;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med
2019-06-11 till

2019-06-26 på fastställt formulär;
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat
teckningslista; att vid bristande teckning liksom vid full teckning
får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även
kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning
innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-06-04;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att
ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget);

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i
beslutet som kan komma att erfordras i samband med genomförande och
registrering av emissionen.

Med anledning av detta beslut kommer kallelse till extra bolagstämma
ske senast 3 maj.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det
emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med
nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 10 juni 2019
kunna laddas ner från bolagets hemsida www.ambiatrading.se eller
beställas på bolagets adress.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambia-trading/r/beslut-om-nyemission-med-fore...
https://mb.cision.com/Main/11620/2800366/1034750.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.